VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Om in aanmerking te komen voor de gunstigere Ledencompensatie hoeven huidige VEB-leden niet meer het bewijs van lidmaatschap en betaling bij de claims administrator in te dienen.

De VEB verstrekt het bewijs van lidmaatschap en betaling direct aan de claims administrator zodat daar een directe controle plaatsvindt op uw status van ‘active claimant’. Bewijs van lidmaatschap en betaling is dus niet meer nodig. Het is uiteindelijk aan de claims administrator om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gunstigere Ledencompensatie.

Zie voor meer informatie over het te verstrekken bewijsmateriaal en de schikkingsvoorwaarden de website www.forsettlement.com. Op de website van de VEB kunt u de komende tijd meer informatie lezen over de afwikkeling van de Fortis-schikking en de wijze waarop beleggers een claim kunnen indienen.

 

Veelgestelde vragen   Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen