VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB heeft een schikking bereikt met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, over compensatie van gedupeerde beleggers. In totaal is ruim 1,2 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

English version

Niet eerder werden gedupeerde beleggers in Europa voor een zo groot bedrag gecompenseerd terwijl de procedure nog aanhangig is. Naar schatting ontvangen de meeste particuliere beleggers die lid zijn van de VEB tien tot vijftien procent van de nominaal geleden schade in de periode september 2007 tot oktober 2008.Veelgestelde vragen Daarmee is compensatie hoger dan bij succesvolle Amerikaanse schikkingen. Ook gedupeerde beleggers die geen lid zijn van de VEB kunnen een redelijke compensatie tegemoet zien. Het exacte bedrag dat een belegger zal ontvangen is nu nog niet te berekenen. Controleer hier uw registratie​​

De compensatie vindt zijn oorsprong in de misleidende communicatie en het door Fortis gevoerde  wanbeleid in 2007 en 2008. In 2007 haalde Fortis kapitaal op bij aandeelhouders voor de aankoop van ABN Amro maar raakte in zware problemen door de grote hoeveelheid giftige kredieten op de balans die tijdens de toen oplaaiende kredietcrisis vrijwel waardeloos werden. De onderneming had aandeelhouders nooit deugdelijk geïnformeerd over de blootstelling aan deze risicovolle producten. Ook werd nooit duidelijk hoe beroerd de solvabiliteit en liquiditeitspositie van Fortis was tijdens de integratie van ABN Amro in 2008. Uiteindelijk moest nationalisatie door de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid in oktober 2008 voorkomen dat Fortis geheel ten onder zou gaan.

De VEB heeft zich vanaf 2008 ingespannen om recht te halen voor gedupeerde Fortis-beleggers. Bij effectuering van de nu aangekondigde schikking zal een einde komen aan de juridische procedure die de VEB voerde tegen Ageas, haar voormalige bestuurders en banken. Tot dat moment worden de procedures opgeschort.

VEB-directeur Paul Koster is trots op het bereikte resultaat: “De vandaag aangekondigde schikking is een belangrijke stap op weg naar compensatie voor tienduizenden gedupeerde aandeelhouders. Voor Ageas en de huidige aandeelhouders betekent de schikking het slotakkoord van een moeilijke en onzekere periode.”

Vervolg                                                                                                           

De schikking wordt nu voorgelegd aan het Gerechtshof in Amsterdam onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Het Hof past een redelijkheidstoets toe op de schikking om te bezien of alle gedupeerde Fortis-beleggers in Europa door deze schikking gecompenseerd kunnen worden. Deze procedure zal gezamenlijk door de VEB en Ageas gevoerd worden. Pas nadat het Hof de schikking algemeen verbindend is verklaard en de opt-out periode is verlopen kan de schikking definitief worden geëffectueerd.

Een WCAM-procedure neemt normaliter 18-24 maanden in beslag voordat tot uitbetaling van de vastgestelde compensatie overgegaan kan worden. Een onafhankelijke claims administrator zal de afhandeling van alle claims verzorgen.

Gedupeerd, wat nu?

Gedupeerde Fortis-beleggers kunnen via een aparte module op de VEB-website nagaan of ze in aanmerking komen voor de (hogere) ledenschikking. Houd daarbij uw relatienummer gereed.

Als u kwalificeert voor schikking in deze zaak hoeft u voorlopig geen actie te ondernemen. U wordt tijdig op de hoogte gebracht over het moment waarop u een claim kunt indienen.

Lees ook de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen    Controleer hier uw Fortis registratie
Gerelateerde artikelen