VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de mondelinge behandeling naar aanleiding van het verzoek tot verbindendverklaring en het daartegen gevoerde verweer zal worden voortgezet op vrijdag 16 maart 2018 alsmede op dinsdag 27 maart 2018.

Alle in aanmerking komende aandeelhouders zijn reeds opgeroepen voor de mondelinge behandeling op vrijdag 16 maart 2018, die alleen betrekking zal hebben op de kosten, vergoedingen en verdienmodellen van de belangenorganisaties. Alle in aanmerking komende aandeelhouders worden hierbij tevens opgeroepen voor de mondelinge behandeling op dinsdag 27 maart 2018 om 10:00 uur, die betrekking zal hebben op de overige voor het verzoek tot verbindendverklaring van belang zijnde kwesties.

De zittingen zullen plaatsvinden in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 in Amsterdam. Een routebeschrijving en informatie over parkeren vindt u op www.rechtspraak.nl onder "organisatie en contact".

 

Bijwonen van de mondelinge behandeling
In aanmerking komende aandeelhouders die de mondelinge behandeling van 27 maart 2018 als toehoorder willen bijwonen, moeten dit uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 schriftelijk of per e-mail meedelen aan het gerechtshof Amsterdam.

 

Zij die tijdens de mondelinge behandeling tevens het woord willen voeren, moeten dit uitdrukkelijk in hun mededeling vermelden. De mededeling dient te worden verzonden aan het gerechtshof Amsterdam, Afdeling civiel recht en belastingrecht, team handelsrecht, t.a.v. mevr. S.A.W.M. Rodrigues Parreira, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam of wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl, o.v.v. zaaknummer 200.191.713/01. De spreektijd tijdens de mondelinge behandeling is beperkt tot 15 minuten per persoon voor diegenen die een verweerschrift hebben ingediend en 5 minuten per persoon voor overige belanghebbenden. Het is niet verplicht de mondelinge behandeling bij te wonen. In aanmerking komende aandeelhouders die niet bij de mondelinge behandeling aanwezig zijn, behouden hun aanspraken op compensatie volgens de overeenkomst of het recht om een opt-outverklaring in te dienen.

 

Meer informatie en contact
Het verzoekschrift, de verweerschriften, de tussenbeschikkingen en de akten na tussenbeschikking zijn in te zien, te downloaden en te printen op www.rechtspraak.nl (onder “uitspraken en nieuws”, “bekende zaken”) en www.forsettlement.com. Op laatstgenoemde website is ook de overeenkomst en aanverwante documentatie te vinden. Met nadruk wordt aangeraden de website www.forsettlement.com te raadplegen voor het volgen van verdere berichtgeving. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met het call center van FORsettlement (telefoonnummers zijn te vinden op haar website).Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen