VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een groot aantal gedupeerde Fortis beleggers heeft zich inmiddels gemeld bij de claims administrator voor compensatie uit de Fortis-schikking. Er zijn 266.000 afzonderlijke claims ingediend, welke momenteel worden verwerkt.

Daarnaast heeft slechts een zeer gering aantal van de gedupeerden ervoor gekozen om niet te deel te nemen aan de schikking, door middel van een zogeheten ‘Opt Out’. Daarmee is de schikking een succes te noemen. Lees meer over de schikking 

Vanwege de enorme animo voor de schikking ervaart de claims administrator een grotere administratieve last dan waarop zij gerekend had. Een gevolg hiervan is dat een groot deel van de claimanten nog op de (eerste) uitbetaling wacht. Momenteel wordt de capaciteit bij de claims administrator uitgebreid om zo de vertraging nog enigszins te beperken.

Bericht over de claimstatus
Binnen een aantal weken zullen veel beleggers bericht ontvangen over de status van hun ingediende claim.

In geval van een incomplete claim wordt men in de gelegenheid gesteld aanvullende informatie te verschaffen. Bij een volledig afgewezen claim bestaat er de mogelijkheid om beroep aan tekenen. Dit dient wel binnen de in de brief gestelde termijn te gebeuren.

Hoogte van de compensatie
Er bestaat een kans dat de compensatie enigszins lager uit valt dan men op basis van eerdere schattingen kon afleiden. Ook dit is het gevolg van grotere belangstelling voor de schikking dan geraamd.

Het is momenteel nog niet te zeggen hoe groot de eventuele verwatering zal zijn, aangezien beleggers nog tot 28 juli 2019 de tijd hebben om een claim in te dienen.

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Zij zijn te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op de website.