VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Achtergrond
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 juli 2018 de Fortisschikking verbindend verklaard. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Waar staan we?
De claims administrator heeft bijna alle ruim 300 duizend ingediende claims beoordeeld en meer dan een miljard euro aan gerelateerde betalingen verricht aan kwalificerende claimanten. Na de finale berekening van de verdeling van het schikkingsbedrag, hebben beleggers die daar recht op hadden eind augustus 2022 een slotbetaling ontvangen. Sommige claimanten kwamen niet in aanmerking voor een slotbetaling. De definitieve vergoeding waar men recht op heeft, blijkt in dat geval niet hoger te zijn dan de voorlopige vergoeding die men reeds heeft ontvangen. Dit komt doordat er meer claims zijn ingediend dan aanvankelijk werd verwacht. Beleggers die het oneens waren met de berekening van hun slotuitkering, konden bezwaar aantekenen. Slechts een enkeling heeft dat gedaan. Nadat deze gevallen zijn afgehandeld, komt de fortis-schikking tot een einde. www.forsettlement.com.

Vragen? 
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator via de schikkingswebsite: www.forsettlement.com.