VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
Een dag voor de geplande publicatie van de jaarcijfers over 2012 verraste Imtech beleggers met een stroom aan slecht nieuws. Het was het begin van een hele reeks aan onheilstijdingen.

Waar staan we?
De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is gesloten. Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen.

Het Imtech-dossier is echter nog niet afgesloten. Zo kunnen gedupeerde Imtech-beleggers zich nog aanmelden voor de tweede actie aangaande Imtech, namelijk de zaak die is opgestart naar aanleiding van het faillissement

Slotbetaling 
Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen aan kwalificerende schikkingsdeelnemers. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan Imtech-aandeelhouders die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. In aanmerking komende beleggers doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen, zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. De contactgegevens staan vermeld op de hiervoor genoemde schikkingswebsite.