VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vraagt AFM om opheldering over koerssprong Heijmans

In drie dagen tijd steeg het aandeel Heijmans vorige week ruim 97% in waarde, zonder dat het bedrijf met groot nieuws naar buiten kwam. De koersprong ging gepaard met zeer hoge omzetten. Dergelijke handelsvolumes bij Heijmans waren in het verleden een voorbode voor groot nieuws.

Reden voor de VEB om Heijmans om opheldering te vragen over deze enorme koersstijging. De VEB heeft de Autoriteit Financiële Markten gevraagd een onderzoek te starten naar de extreme handel in het aandeel Heijmans.
Koers plafonneert
Een paar dagen terug in de tijd. Op dinsdag 6 januari maakte bouwbedrijf Heijmans bekend een stuk grond op het Oostenburgereiland in Amsterdam te hebben verkocht aan woningcorporatie Stadgenoot. De slotkoers van Heijmans een dag eerder bedraagt 3,62 euro.

Dinsdag sluit het aandeel ruim 18% in de plus. Een dag later, op woensdag, klimt het aandeel met bijna 14%. En als klap op de vuurpijl klimt de koers Heijmans donderdag met meer dan 45%. Pas vrijdag maakt Heijmans via zijn website bekend dat het de eerder verkochte grond op Oostenburgereiland mag gaan ontwikkelen. De koers zakt die dag met 11procent.

Een korte berekening laat zien dat de beurswaarde van Heijmans in drie dagen tijd met ruim 65 miljoen euro steeg. Het lijkt sterk dat deze stijging alleen verklaard kan worden door de verkoop van 11 hectare grond op een –weliswaar- dure locatie in Amsterdam.

Tweeënhalf jaar geleden liet toenmalig bestuursvoorzitter Hoefsloot weten dat Heijmans circa 1100 hectare grond in bezit had. Eind 2007 stond de grondportefeuille van Heijmans voor 294 miljoen euro in de boeken, terwijl deze portefeuille sindsdien eerder af- dan toegenomen is.

Traditioneel staan grondposities laag gewaardeerd in de boeken, maar het is onwaarschijnlijk dat de verkoop van zo’n 1 procent van de grond 20% van de waarde van die grond vertegenwoordigt.

Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Een paar mogelijkheden.
Firesale verkoop
Door de slechte operationele prestaties, de lage solvabiliteit (19 procent) en de malaise op de Europese bouwmarkten heeft Heijmans steeds meer moeite om aan haar financieringsafspraken met banken te voldoen. Ook was al algemeen bekend dat de stille reserves van Heijmans in grondposities aanzienlijk waren.

Zelfs gecorrigeerd voor de schuldpositie maakten deze stille reserves een substantieel deel van de aandelenkoers uit. De onderhandelingspositie van de bouwer stond dus onder druk, waardoor de kans dat zij de hoofdprijs heeft ontvangen voor de grondposities klein lijkt. Het bericht dat deze posities zijn afgestoten kan deze koersverdubbeling simpelweg niet verklaren.

Overnamegeruchten
Gezien de extreme stijging lijkt een andere verklaring aannemelijker: Heijmans staat op het punt overgenomen te worden. In de markt worden deze overnamegeruchten inmiddels breed uitgemeten. Zo zou bijvoorbeeld concurrent BAM azen op het bouwbedrijf. Heijmans zelf wil hierop echter geen commentaar geven.

“Wij publiceren een persbericht zodra er gesprekken zijn met een potentiële koper”, aldus de persvoorlichter. Mocht achteraf alsnog blijken dat er wel degelijk op de deur van Heijmans is geklopt, dan kan geconcludeerd worden dat informatie is gelekt en heeft het bouwbedrijf zichzelf in een wel heel penibele situatie gemanoeuvreerd.

Angst weggenomen
Een andere uitleg is het feit dat Heijmans meeprofiteert van het opveren van de koersen van bouwaandelen in het algemeen (BAM, Ballast Nedam) over de afgelopen weken. De relatief forse stijging van Heijmans zou te verdedigen zijn doordat er veel onzekerheid was over de solvabiliteitspositie van het bedrijf.

Beleggers vreesden dat het bouwbedrijf onder druk van banken geen andere uitweg had dan het uitgeven van nieuwe certificaten van aandelen tegen een dumpprijs - het aandeel daalde in een jaar tijd met ongeveer 85 procent - met een forse verwatering tot gevolg. De mogelijke verkoopopbrengst van 30 à  40 miljoen euro versterkt de balans en maakt een aandelenemissie, tot opluchting van zittende kapitaalverschaffers, op korte termijn minder waarschijnlijk. 

Short squeeze
Ook kan het zijn dat Heijmans in een zogenaamde ”short squeeze” terecht was gekomen. Door de benarde situatie waarin het bedrijf was verzeild zullen veel speculanten short zijn gegaan in het aandeel, hopend op nog lagere koersniveaus. Deze speculanten hebben in paniek hun aandelen terug moeten kopen toen Heijmans licht steeg op het nieuws van de grondtransactie.

Dit lokte andere shortverkopers uit om ook hun posities af te dekken, waardoor de koers van het aandeel als een spiraal omhoog ging. Toch lijkt ook deze mogelijkheid, gelet op de extreem hoge handelsvolumes, geen adequate verklaring. Heijmans liet in een eerste telefonische reactie weten de koerssprong niet te kunnen verklaren.Gerelateerde artikelen