VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM blijft met volle kracht onderzoek doen naar complexe beleggingen

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft meerdere signalen binnen gekregen over de informatievoorziening rond complexe beleggingsproducten. De toezichthouder blijft 'aandacht besteden' aan de advisering van dergelijke producten.

Dat blijkt uit een reactie van de AFM naar aanleiding van een brief van de VEB over de miljardenverliezen die beleggers op complexe obligatieproducten kunnen lijden.

Eerder bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad dat particuliere beleggers bijna twee miljard verloren hebben op beleggingen in obligatieproducten. NRC Handelsblad de verkoop van dergelijke complexe beleggingsproducten door ABN Amro en Rabobank.

Genoemde banken boden gestructureerde obligaties aan aan particuliere beleggers, die daarmee indirect toetraden tot de professionele markt van kredietverzekeringen zoals colletarized debt obligations (CDO). De waarde van dergelijke producten is tijdens de kredietcrisis versplinterd. Het waardeverlies kan bij sommige producten oplopen tot 80%.

Verliezen gigantisch
Het totale verlies dat Nederlandse beleggers hebben geleden door de handel in deze kredietderivaten is volgens NRC Handelsblad vijf keer zo groot als de waardevernietiging in Nederlandse portefeuilles door het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Vermogensbeheerders als Wijs & Van Oostveen boden garantieproducten van Lehman Brothers aan die veel zo niet alles van hun waarde verloren hebben.

De AFM heeft de gestructureerde beleggingsproducten al langer in het vizier. In mei 2007 publiceerde de AFM hier een themaonderzoek over waarin de AFM al constateerde dat "de informatieverstrekking voor de belegger niet optimaal is. Het prospectus is onvoldoende toegesneden op de informatie die een consument nodig heeft voor een goede beleggingsbeslissing. Daarbij komt nog dat wegens de gekozen juridische vorm van de producten geen financiële bijsluiter verplicht is. Brochures zijn dan de belangrijkste bron van informatieverstrekking voor de consument."

De VEB heeft erop gewezen dat met name de brochures van de Asset Backed en Renteplus producten van ABN Amro en Rabobank een veel te rooskleurig beeld van het beleggingsproduct schetsten, waarbij de risico's steevast worden gebagatelliseerd of ontkend. Het lijkt erop dat de bezwaren die de VEB tegen deze brochures heeft geformuleerd bij de AFM ook gezien worden.

Gevolgen voorspeld
Daarnaast schetste de AFM al in 2007 de mogelijke gevolgen die kunnen optreden:

"De AFM ziet risico's dat beleggers een ongeschikt product kiezen, waarmee de goede werking

van de markt en, bij teleurstelling van beleggers over hun keuze, het vertrouwen van de markt in het geding is." (pag. 5)

De miljardenverliezen nu laten zien dat die conclusie van de AFM juist was. Voor gedupeerde beleggers is dat nauwelijks een schrale troost.