VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Unilever wil zo snel mogelijk certificering afschaffen

Unilever is van plan om zo snel mogelijk de certificering van aandelen op te heffen. Bij certificering van aandelen mag een administratiekantoor op de aandeelhoudersvergadering alle stemrechten uitoefenen van de niet-aanwezige aandeelhouders.

Dat zei Michael Treschow, voorzitter van het bestuur, vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Unilever.

Certificering van aandelen is ongunstig voor aandeelhouders. Doordat veel aandeelhouders niet komen opdagen tijdens de jaarvergadering voor beleggers heeft de stem van het administratiekantoor groot gewicht tijdens stemmingen over de gang van zaken bij gecertificeerde bedrijven.

En dit terwijl het administratiekantoor vaak weinig kritisch staat ten opzichte van de onderneming en -anders dan beleggers- geen kapitaalverschaffers zijn.

Prefs in progress
Unilever-topman Treschow liet beleggers ook weten dat Unilever vorderingen maakt in de gesprekken met de houders van de preferente aandelen die afschaffen van de certificering nu nog in de weg staan.

De bezitters van deze preferente aandelen, voor een groot deel Aegon, Fortis en ING Groep, genieten een onevenredig groot stemrecht.

Er zijn verschillende mogelijkheden dit stemrechtverschil weg te nemen: door het stemrecht op de stukken zelf te verlagen of door de stukken terug te kopen en in te trekken. Met name dat laatste lijkt in de huidige situatie tot de mogelijkheden te behoren.

Volgens het laatste kwartaalbericht leent Unilever nu gemiddeld tegen 4,8%. Bij de huidige koersen renderen alle drie de verschillende preferente aandelen tussen de 6% en 7%. ING, Fortis en Aegon zijn de belangrijkste houders van de prefs willen hun balans verkorten en zij betalen (tenminste ING en Aegon) nu voor leningen aan de staat 8,5%.

Er is dus sprake van win-win indien Unilever de prefs actief probeert terug te kopen: het bespaart er 1 tot 2 procent financieringslasten mee, en de banken kunnen met de opbrengst hun dure schuld aflossen. De VEB riep ter vergadering nogmaals op hier werk van te maken, zodat vervolgens de afschaffing van de certificering ter hand kan worden genomen.

Beursfondsen die nu nog gecertificeerd zijn:

Fonds  Notering
 INGAEX 
 FugroAEX
 UnileverAEX 
 HeijmansAMX 
 Grontmij AScX
 KAS Bank AScX
 Telegraaf AScX
 Van Lanschot Lokaal
 Alanheri Lokaal
 Ballast Nedam Lokaal
 Crown van Gelder Lokaal
 Brill Lokaal
 Reesink Lokaal
 TKH Lokaal
 Wegener Lokaal

Gerelateerde artikelen