VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De claimemissie Heijmans uitgelegd

Tot 9 juli kunnen beleggers aan de claimemissie van Heijmans deelnemen. Omdat het om een ingewikkeld proces gaat, heeft de VEB de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.VRAAG EN ANTWOORD

Heijmans heeft geen aandelen op de beurs staan, maar certificaten van aandelen. Beide financiële instrumenten zijn enigszins vergelijkbaar, met het verschil dat certificaten aandeelhouders verminderd stemrecht bieden.

Het proces lijkt ingewikkeld, waarom maakt Heijmans gebruik van verhandelbare inschrijvingsrechten?
De prijs van Heijmans certificaten is, net zoals andere certificaten en aandelen, volatiel. Het is daarom lastig om op een eerlijke manier vooraf een goede prijs voor de nieuwe certificaten te bepalen, zonder daarbij de zittende certificaathouders te benadelen. Zittende certificaathouders krijgen het recht als eerste tegen een lagere koers bij te kopen. Omdat zij dit recht mogen verkopen, worden zij, ook als zij besluiten zelf geen gebruik van het recht te maken, gecompenseerd met de opbrengst van de verkoop van het recht.

Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude certificaten, de uitgifteprijs van de nieuwe certificaten en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.
Verondersteld dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

Prijs inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (huidige beurskoers - uitgifteprijs)

Bij een beurskoers van 1,50 (openingskoers Heijmans op 30 juni) is de prijs in theorie als volgt:

6 x (1,50 - 0,70) = 4,80

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk kunnen er gemakkelijk afwijkende prijzen ontstaan. Bij het sluiten van de handel op 2 juli (slot certificaat: 1,32; slot inschrijvingsrecht: 2,057) gold bijvoorbeeld het volgende verschil:

6 x (1,32 - 0,70) - 2,057 = 1,663

In de media wordt gesproken van een onderwaardering van de inschrijvingsrechten, klopt dit?
Dat is lastig te zeggen. Het klopt dat er een verschil is tussen de theoretische waarde en de actuele beurskoers van de rechten. Het blijft echter gissen of er sprake is van een onderwaardering van de rechten, of een overwaardering van de certificaten. Voorzichtigheid is dus geboden.

Wat gebeurt er met rechten van particuliere beleggers die voor de deadline niet worden verkocht en niet worden uitgeoefend? Lopen deze waardeloos af?
De meeste banken en brokers hanteren voor hun klanten een deadline die eerder ligt dan de door Heijmans aangekondigde deadline. In de tijd tussen brokerdeadline en deadline van Heijmans zullen deze banken of brokers de inschrijvingsrechten in de markt verkopen. De opbrengst komt dan, na aftrek van eventuele kosten, ten goede van de belegger.

Wat gebeurt er vervolgens met deze op de open markt verkochte rechten?
Als er na de door Heijmans aangekondigde deadline nog niet-uitgeoefende inschrijfrechten zijn, dan proberen de begeleidende banken deze via een zogenaamde rump plaatsing alsnog te verkopen. Als de opbrengst van de rump plaatsing na aftrek van alle kosten positief is, dan wordt het saldo verdeeld over de houders van de niet-uitgeoefende claims. Voor de meeste particuliere beleggers zal deze procedure echter niet relevant zijn.

Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De VEB geeft geen beleggingsadvies, we kunnen u wel van achtergrondinformatie voorzien.

Verkopen
Als u niet meer in Heijmans wenst te investeren dan uw huidig bezit, kunt u besluiten uw rechten te verkopen. Uw belang in Heijmans verwatert dan met 600 procent. Uw deelname in Heijmans is feitelijk zes keer kleiner geworden vergeleken met uw bezit voor de claimemissie.

Uitoefenen
Als u niet wilt dat uw bezit in Heijmans verwatert, kunt u uitoefenen. Als een recht eenmaal is uitgeoefend, kunt u dit niet terugdraaien en is het recht niet langer verhandelbaar. Hoe langer u wacht met uitoefenen, des te meer informatie er beschikbaar is voor het maken van uw keuze. Let u er wel op dat u voor de door uw bank of broker gestelde deadline uw keuze duidelijk heeft gemaakt.

Waarom heeft Heijmans deze claimemissie nodig?
De afgelopen jaren zijn voor Heijmans minder goed verlopen dan voor de meeste andere spelers in de bouwsector. Daarnaast heeft Heijmans veel schulden. De opbrengst van de claimemissie, 101 miljoen euro, is gebruikt om Amerikaanse onderhandse leningen ter waarde van 125 miljoen dollar terug te kopen. Heijmans versterkt hiermee haar balans.

Zijn de problemen bij Heijmans met deze claimemissie verholpen?
In het verleden is een aantal projecten aangenomen die inmiddels met verlies zijn opgeleverd. Nog niet al deze projecten zijn beëindigd, dus een deel van de pijn komt mogelijk nog. Daarnaast is Heijmans gevoelig voor afkoeling in de bouwsector, als gevolg van de huidige economische terugval. De balans van Heijmans wordt wel versterkt met deze claimemissie. Op basis van de cijfers van 31 maart 2009, lijkt de solvabiliteit te stijgen van 19 naar 25 procent.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen