VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Haast voor Wessanen bij verkoop Amerikaanse onderdelen

Wessanen heeft meer financiële armslag nodig. In elk geval tot de Noord-Amerikaanse onderdelen zijn afgestoten. Daartoe heeft het voedingsmiddelenconcern met zijn banken afgesproken om de convenanten rond de belangrijkste kredietfaciliteit van 250 miljoen euro tijdelijk op te rekken.

Vanaf nu mag de totale nettoschuld van Wessanen niet meer dan 4 keer de geconsolideerde ebitDAE bedragen. Deze schuldratio bedroeg eerder 3. In het eerste kwartaal van 2009 kwam de ratio uit op 3,2.

Het oprekken duurt tot uiterlijk 30 juni 2010. Daarna mag de totale nettoschuld opnieuw niet meer bedragen dan 3 keer de geconsolideerde ebitDAE. De druk om de Amerikaanse activiteiten snel te verkopen neemt dus toe.

Verkoop Amerikaanse onderdelen
Intussen staat het er niet zo best voor met die Amerikaanse onderdelen. In juni verraste Wessanen beleggers met de mededeling dat het 'onregelmatigheden' had ontdekt in de boekhouding van dochter American Beverage Company (ABC). De financiële resultaten van ABC over 2006, 2007 en 2008 bleken onjuist gerapporteerd en het eigen vermogen van ABC zou tenminste tien miljoen euro te hoog zijn verondersteld.

Het is niet voor het eerst dat 'onregelmatigheden' zijn ontdekt bij een Amerikaanse dochter van Wessanen. In 2003 bleek eenzelfde euvel bij de Amerikaanse distributiedochter van Wessanen, Tree of Life. Dat resulteerde in afschrijvingen, forensische onderzoeken en een flinke deuk in het vertrouwen. Wessanen stuurde zijn financiele topman Koos Kramer weg en beloofde beterschap.

Weinig vertrouwen
De onderneming blijkt nog steeds over falend toezicht en weinig lerend vermogen te beschikken. Omdat nog niet duidelijk is wat zich bij ABC heeft afgespeeld, roept de recente negatieve verrassing vragen op over andere onderdelen van het voedingsmiddelenconcern.

Potentiële kopers zullen bijvoorbeeld vrezen dat ook daar lijken uit de kast kunnen komen. Dat het afstoten van de Amerikaanse onderdelen meer tijd neemt dan voorzien, is dus niet zo verwonderlijk.

Richting
Dat Wessanen zijn convenanten heeft moeten verruimen, geeft weinig vertrouwen in de winstontwikkeling. En dat, nu het bedrijf eindelijk weer een duidelijk doel voor ogen heeft.

Na jaren zonder uitgesproken richting te hebben rondgedobberd, heeft Wessanen met het aanstellen van interim-directeur Frans Koffrie in april dit jaar, aangegeven dat het concern zich wil richten op de productie en distributie van organisch voedsel in Europa. De matig presterende Amerikaanse divisies, American Beverage Corporation en Tree of Life, waar voorheen hoog op was ingezet, passen niet in de plannen. En dus wordt gekeken of alle Amerikaanse onderdelen verkocht kunnen worden.

Aflossen
Zodra Wessanen de onderdelen overigens verkoopt, moet het van de banken de eerste 150 miljoen euro aan opbrengsten aanwenden voor verplichte aflossing en verlaging van de kredietfaciliteit. Een nieuwe eis van de bank, nu de convenanten zijn opgerekt. De resterende 100 miljoen euro van de kredietfaciliteit is wel beschikbaar tot het einde van de oorspronkelijke looptijd in februari 2012.

De producent van biologische en organische voeding verwacht verder dat de financiële lasten voor de rest van 2009, door het verruimen van de afspraken met de banken zullen stijgen met circa 5 miljoen euro.

Leiding
Volgende week maakt het bedrijf de cijfers over het tweede kwartaal bekend. Welicht volgt dan ook meer duidelijkheid over de leiding van het bedrijf. Bestuursvoorzitter Ad Veenhof moest vanwege teleurstellende jaarcijfers in februari na ruim vier jaar het veld ruimen. Hij kon zoals gezegd niet zorgen voor een duidelijke strategische richting en moest meermaals omzet- en winstwaarschuwingen afgeven. 

Veenhof werd opgevolgd door interim-baas Frans Koffrie, ook wel 'mister winstwaarschuwing', een bijnaam die hij overhield aan zijn tijd bij Corporate Express.Gerelateerde artikelen