VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wessanen haalt snoeihard uit naar voormalig topman Veenhof

Dominant en oncollegiaal. Zo noemt het huidige bestuur van Wessanen oud-topman Ad Veenhof. De voormalige bestuursvoorzitter bemoeide zich volgens hen dusdanig met het financiële beleid dat niet langer duidelijk was of de verslaglegging en resultaten van Wessanen op een onafhankelijke manier tot stand kwamen.

Dat blijkt vrijdag uit de agenda die is vastgesteld voor de komende aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders kunnen in september stemmen over het ontslag van Veenhof.

De bestuursvoorzitter moest in februari het veld ruimen vanwege teleurstellende jaarcijfers. Nu wil het bedrijf de arbeidsovereenkomst met Veenhof door de rechter laten ontbinden.

Zwarte piet
In de toelichting op de agendapunten stelt het huidige bestuur dat een dominante leiderschapsstijl een bedrijf juist in moeilijker marktomstandigheden extra kwetsbaar maakt op het gebied van risicomanagement. ‘De recente ontwikkelingen bij de Amerikaanse dochtermaatschappij ABC geven van dit ervaringsfeit helaas een betreurenswaardig voorbeeld.'

En zo speelt Wessanen de voormalige topman de zwarte piet toe wat betreft de fraude die in juni dit jaar bij American Beverage Company(ABC) naar de oppervlakte kwam.

Lessen trekken
Opvallend hierbij is het gebrek aan lerend vermogen binnen Wessanen. In 2003 bleek de Amerikaanse distributiedochter Tree of Life met eenzelfde euvel te zitten. Wessanen stuurde daarop zijn financiële topman Koos Kramer weg en beloofde beterschap.

Tijdelijk opvolger van Veenhof is voormalig topman van Corporate Express Frans Koffrie. Onder leiding van de interim-bestuurder, die al vanaf 2001 als commissaris toezag op het kwakkelende beleid van Wessanen, wordt nu dus Veenhof als schuldige aangewezen.

Recente topmannen

 CFO's   Periode   Huidig bedrijf 
 Frans Eelkman Rooda   2008-heden   Wessanen
 Han Wagter 2006-2008 Onbekend
 Doede Vierstra 2004-2006 NUON
 Koos Kramer  1999-2004 CSM

 CEO's                         Periode  Huidig bedrijf 
 Frans Koffrie (interim) 2009-heden   Wessanen
 Ad Veenhof 2003-2009 N.v.t.
 Mac Zondervan 1995-2003 Onbekend


Vertrekpremie
Wessanen meldt in de toelichting op de agendapunten dat het heeft geprobeerd met Veenhof tot overeenstemming te komen over zijn vertrek. Dit is niet gelukt.

Uit een bij de agenda gevoegde passage uit de arbeidsovereenkomst van Veenhof, blijkt dat hij naast een opzegtermijn van 12 maanden, kan rekenen op een vertrekpremie ter hoogte van maximaal twee keer zijn jaarsalaris, een pensioenvergoeding en een pakket aandelen.

De onderneming hoeft de vertrekpremie niet te betalen als de arbeidsovereenkomst eindigt op basis van handelen of nalaten van Veenhof.

De premie is opvallend, Veenhof zelf zei in het verleden regelmatig dat hij bij voortijdig vertrek drie maandsalarissen mee zou krijgen.
Gerelateerde artikelen