VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS Reaal versterkt balans

SNS Reaal heeft de balansrisico’s verlaagd in de eerste 6 maanden van dit jaar. Het eigen vermogen nam echter met ruim 400 miljoen euro af, terwijl de omvang van de balans toenam. Dat heeft te maken met het feit dat SNS Reaal de beleggingen niet op marktwaarde waardeert.

De renteontwikkeling zorgde ervoor dat de boekwaarde van verplichtingen van de verzekeraar afnam, maar dit is niet zichtbaar op de balans of in het resultaat.

De Tier 1 ratio van de bank verbeterde van 8,2% naar 10,6% en de solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten steeg van 176% naar 202%. De groep is voornemens de huidige focus op Nederland te handhaven en te versterken. Het bankverzekeringsmodel blijft gehandhaafd maar het concern trekt zich terug uit de buitenlandse vastgoedactiviteiten.

SNS Reaal keert geen interim-dividend uit. Het kernkapitaal dat vorig jaar werd opgehaald bij de staat en de stichting SNS Reaal wordt op dit moment nog niet afgelost, maar gezien het overschot van 1,2 miljard euro dat SNS zegt te hebben volgens de eigen normen is aflossing van tenminste een deel van de staatssteun later dit jaar zeker een optie en lijkt dan ook aanstaande, indien de markten zich tenminste goed houden.

Operationele kosten werden in het eerste halfjaar verlaagd met 13 procent. Nieuwe topman Ronald Latenstein sprak vanmorgen de verwachting dat deze daling nog zal doorzetten. SNS Reaal boekte in de eerste helft van 2009 ondanks de kostenverlaging een nettoverlies van 30 miljoen euro. Het verlies is sterk beïnvloed door eenmalige posten, met name bij vastgoedfinanciering. De onderliggende nettowinst is 129 miljoen euro, 27 procent hoger dan een jaar eerder. Op de financiële markten ziet SNS Reaal een herstel, dat in juli nog is doorgezet. Ook de creditspreads ‘komen in’ (worden kleiner) wat zorgt voor een versterking van de solvabiliteit.
De beleggingsportefeuille van SNS Reaal is zeer conservatief. Er zijn geen aan subprime hypotheken gerelateerde beleggingen en het percentage CDO’s is met 152 miljoen euro beperkt.

De banktak van SNS Reaal maakte 64 miljoen euro winst in het eerste halfjaar van 2009, de verzekeringstak een winst van 5 miljoen euro. Het in 2007 overgenomen Zwitserleven boekte een winst van 29 miljoen euro. De integratie van deze verzekeraar ligt op schema.
Gerelateerde artikelen