VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar de schadevergoeding aan beleggers vanwege onteigening moeten van de rechter terug naar de tekentafel. Beleggers moeten nog langer wachten op vergoeding.

Op 16 april 2019 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een nader onderzoek door deskundigen bevolen naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013. Deskundigen moeten voor 1 juli met nieuwe resultaten komen. Een nieuwe uitspraak wordt pas eind 2019 verwacht.

Reactie VEB 
De VEB onderkent het belang van een afgewogen beslissing op basis van gedegen informatie, maar is teleurgesteld dat zes jaar na onteigening nog steeds niet duidelijk is in welke mate beleggers schadeloos worden gesteld. Eerder leek de Ondernemingskamer aan te sturen op een vooruitbetaling aan beleggers. Helaas is aan suggesties hierover geen opvolging gegeven.

SNS REAAL had van 18 mei 2006 tot 1 februari 2013 een notering op de Euronext in Amsterdam. De procedures naar aanleiding van de onteigening zullen langer duren dan de tijd dat SNS beursgenoteerd was.

Lees hier de beschikking.

Werkelijke waarde
De Ondernemingskamer heeft beslist dat de waarde moet worden gelijkgesteld aan de te verwachten opbrengst bij een verkoop van de vorderingen uit de onteigende effecten en vermogensbestanddelen in het geval dat SNS Reaal en SNS Bank in februari 2013 failliet zouden zijn gegaan. De deskundigen hebben in hun rapport voor dat scenario de werkelijke waarde begroot op in totaal circa € 814 miljoen.

Aanpassing en toelichting
De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet.

Nadere vaststelling
Indien het nader onderzoek daartoe aanleiding geeft, dienen de deskundigen de werkelijke waarde per 1 februari 2013 van elk van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal nader vast te stellen.

Waarde meer dan nul
In een eerder stadium heeft de OK al laten weten dat een vergoeding van nul euro niet volstaat.

Enquêteprocedure en mogelijke aansprakelijkheidsprocedure
De VEB heeft in de zaak SNS nog een andere procedure lopen. Het gaat om een enquête-onderzoek naar de oorzaken van het debacle bij de bankverzekeraar. Onderzoekers zijn dit najaar begonnen met hun onderzoek en denken medio 2020 met conclusies te komen. De uitkomsten van dit oorzakenonderzoek kunnen een opstap zijn naar verdere compensatie van gedupeerde beleggers.
Gerelateerde artikelen