VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Deskundigenbericht gepubliceerd: definitief oordeel Ondernemingskamer pas in 2019

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben eind april 2018 hun definitieve rapport gepubliceerd. De deskundigen gaan in het rapport uit van twee toekomstperspectieven voor SNS: het faillissementscenario en een scenario waarin CVC een overname van SNS had gedaan. In deze scenario’s is de waarde van de onteigende aandelen nihil of zeer beperkt. De deskundigen oordelen voorts dat de obligaties van SNS wel een zekere waarde toekomt.

De Schadeloosstellingsprocedure gaat enkel over de waarde van de SNS-effecten op het moment van onteigening op 1 februari 2013. Mogelijk wanbeleid en/of aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen jegens de effectenbezitters is geen onderdeel van deze procedure.

Samenvatting waarde SNS-effecten
De deskundigen vatten hun bevindingen als volgt samen:

“Samengevat betekent dit het volgende qua totale waarde van onteigende effecten en vermogensbestanddelen in beide scenario’s:

CVC-scenario:

  • Totale waarde Tier-1 achtergestelde schulden: € 187,8 mio, bestaande uit 25% van de totale onderliggende nominale waarde, met uitzondering van de Participatiecertificaten (75% uitkering van nominaal);
  • Totale waarde Tier-2 achtergestelde schulden: € 280,9 mio, bestaande uit 75% van de totale onderliggende nominale waarde van stukken van SNS Bank
    en 35% van diezelfde nominale waarde van stukken van SNSR;
  • Totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNSR, inclusief aandelen verkregen uit conversie van Core Tier 1 Securities: € 15,9 mio.

Faillissementsscenario:

  • Totale waarde Tier-1 achtergestelde schulden: € 478,3 mio, bestaande uit 75% van de totale onderliggende nominale waarde;
  • Totale waarde Tier-2 achtergestelde schulden: € 335,7 mio, bestaande uit 75% van de totale onderliggende nominale waarde van zowel stukken van SNS Bank
    als ook nominale van SNSR (€ 331,5 mio) plus een klein gedeelte rente (€ 4,2 mio), alleen voor stukken van SNS Bank;
  • Totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNSR: nihil.”

Definitief oordeel pas in loop 2019
De VEB en haar advocaten bestuderen het bijna 400 pagina’s tellende rapport en dienen medio september te reageren richting Ondernemingskamer. In november zal pleidooi plaatsvinden waarna het oordeel van de Ondernemingskamer begin 2019 zal volgen.

Klik hier voor het rapport van de Ondernemingskamer.

Enquêteprocedure en aansprakelijkheidsprocedure
Naast de schadeloosstellingsprocedure is de VEB een enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. 

In de enquêteprocedure is de beschikking een aantal maal uitgesteld. Nu wordt het oordeel in juni 2018 verwacht. Uit de beschikking volgt of onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen partijen cassatie instellen tegen de beschikking. Ook hier zal dus de nodige vertraging optreden en laat het definitieve oordeel nog enige tijd op zich wachten.
Gerelateerde artikelen