VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zo snel mogelijk uitbetaling van miljard euro compensatie aan SNS-obligatiehouders

21-04-2023

Meer dan tien jaar heeft het geduurd, maar het einde is nu echt in zicht. Vanaf mei kunnen obligatiehouders van het in 2013 genationaliseerde SNS Reaal een aanvraag doen voor compensatie. Obligatiehouders hebben in totaal recht op meer dan een miljard euro. De VEB blijft doorstrijden voor SNS-aandeelhouders.

Lees verder

Beleggers willen schadevergoeding van de Volksbank, accountant KPMG en voormalige top SNS Reaal

15-03-2023

De VEB gaat de schade van beleggers verhalen voor de ondergang van SNS Reaal. De VEB heeft een formele aansprakelijkstelling verstuurd aan SRH, de Volksbank (opvolgers van SNS Reaal) en de voormalige bestuurders en commissarissen van de SNS Reaal. Ook accountant KPMG, die de boeken van SNS Reaal jarenlang controleerde, wordt aangesproken.

Lees verder

Waarschuwing voor onteigende SNS-obligatiehouders

02-02-2023

Een buitenlandse partij biedt 25% van de nominale waarde voor de onteigende SNS obligaties. Diverse banken hebben dit aanbod deze week zonder waarschuwing of nadere duiding aan hun cliënten doorgestuurd. De VEB waarschuwt onteigende SNS-obligatiehouders om hier niet zonder zorgvuldige overweging op in te gaan.

Lees verder

Waarschuwing voor onteigende SNS-obligatiehouders

25-08-2022

Een buitenlandse partij biedt 25 procent van de nominale waarde voor de onteigende SNS-obligaties. Diverse banken hebben dit aanbod zonder waarschuwing of nadere duiding aan hun cliënten doorgestuurd. De VEB waarschuwt onteigende SNS-obligatiehouders om kritisch te zijn op dit bod. De Ondernemingskamer heeft immers een hogere waarde vastgesteld dan de geboden 25 procent.

Lees verder

Update VEB-acties

08-07-2022

Van de beursgang van World Online tot de oliereserves van Shell. Jaar in jaar uitvoert de VEB-actie om beleggen transparanter en eerlijker te maken en om misstanden recht te zetten. De afgelopen jaren compenseerde de VEB ruim 300.000 beleggers voor meer dan 2 miljard euro.

Lees verder

VEB vraagt Ondernemingskamer om bekrachtiging wanbeleid bij SNS

17-02-2022

‘Een nucleaire bom’ en ‘een sluipmoordenaar’. Vier jaar voor de nationalisatie etaleerde financieel directeur Ference Lamp met die woorden zijn grote zorgen over de vernietigende uitwerking van het vastgoedonderdeel Property Finance op bankverzekeraar SNS Reaal. Beleggers werd een ander beeld voorgeschoteld over Property Finance en over andere onderdelen van de organisatie. De VEB meent dat er alle reden is om te stellen dat bij SNS sprake was van wanbeleid en vroeg de rechter donderdag dat oordeel te bekrachtigen.

Lees verder

Vragen aan de Beleggersservice

05-02-2022

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Lees verder

Update: VEB-acties

14-01-2022

De juridische acties van de VEB zijn gecompliceerd, bovendien zijn de belangen groot. Het kost dan ook vaak jaren voordat een oplossing wordt bereikt. Inzake SNS zijn in 2021 kleine stapjes gezet op weg naar genoegdoening; de Ondernemingskamer is verzocht om wanbeleid vast te stellen. In 2022 zal hierover een oordeel volgen. Ook de afwikkeling van een actie is door de complexiteit en massaliteit een tijdrovend proces. In 2022 worden naar verwachting de acties inzake Ahold/Deloitte en Fortis afgerond. De daarvoor in aanmerking komende claimanten zullen hun (laatste deel-)vergoeding ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

VEB dient verzoek in tot vaststelling wanbeleid bij SNS

23-11-2021

De VEB heeft op 27 september 2021 de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal (SNS). Wat kan de VEB met het wanbeleid-oordeel? Welke vervolgstappen moeten nog worden gezet voor genoegdoening voor de gedupeerde beleggers?

Lees verder

VEB vraagt rechter om wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal

28-09-2021

European Investors-VEB (VEB) heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam gevraagd wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal. Het onlangs verschenen onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij de acht jaar geleden genationaliseerde bank-verzekeraar biedt daartoe meer dan voldoende aanknopingspunten. Tegelijkertijd vraagt de VEB om verder onderzoek.

Lees verder

Enquêterapport: forse kritiek op leiding SNS Reaal in de periode voor de nationalisatie

28-07-2021

Na jarenlang onderzoek uiten onderzoekers in een lijvig rapport forse kritiek op de bestuurders en commissarissen van SNS Reaal in de periode voor nationalisatie op 1 februari 2013. Op het eerste gezicht ziet de VEB voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat sprake is van wanbeleid door bestuurders. De vereniging beraadt zich op eventuele vervolgstappen ter genoegdoening van gedupeerde effectenbezitters.

Lees verder

Update VEB-acties

21-07-2021

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

0 cent per SNS aandeel, wel een vergoeding voor obligaties en andere effecten

11-02-2021

Vanaf 2013 is geprocedeerd over de waarde van de onteigende SNS effecten. Met de beschikking van de Ondernemingskamer van vandaag is eindelijk duidelijkheid over de waarde per aandeel: 0,0 euro cent. Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten van in totaal ruim 804 miljoen euro.

Lees verder

Update VEB-acties

06-01-2021

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hiernaast volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

‘Guerrilla-procesvoering’ van de Staat in SNS-schadeloosstellingsprocedure

25-09-2020

Door corona was het pleidooi al een keer uitgesteld. Toch is er door een processuele truc van de Staat nog altijd geen duidelijkheid over de vraag of er een definitief oordeel komt over de waarde van de op 1 februari 2013 onteigende SNS-effecten. Kort voor de zitting gooide de Staat een nieuw rapport van Deloitte over de schutting.

Lees verder

Update VEB-acties

03-07-2020

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update SNS: onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS gaat door

04-04-2020

Goed nieuws voor beleggers: de Hoge Raad heeft in het arrest van vandaag de beschikking van de Ondernemingskamer van 26 juli 2018 in stand gelaten. Dat betekent dat het onderzoek naar de gang van zaken bij SNS REAAL en SNS Bank in volle omvang door kan gaan. Het onderzoek moet duidelijk maken wat precies is misgegaan bij SNS voordat de bank/verzekeraar op 1 februari 2013 werd genationaliseerd.

Lees verder

Update inzake SNS-schadeloosstellingsprocedure

21-11-2019

Aanvullend deskundigenbericht gepubliceerd: definitief oordeel Ondernemingskamer medio 2020.

Lees verder

Zes jaar na de onteigening: wat is de stand van zaken in de SNS-procedures?

16-09-2019

De meeste procedures van de VEB zijn niet in een paar jaar opgelost. Zo ook niet de procedures die spelen in de nasleep van de onteigening van de SNS-aandeelhouders en -obligatiehouders. Zowel de Staat als de andere betrokken partijen geven vol (juridisch) tegengas en proberen de procedures op diverse manieren te traineren.

Lees verder

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Ondernemingskamer: SNS functionarissen moeten worden gehoord

04-06-2019

De poging van functionarissen van SNS Reaal c.s. tot traineren van het onderzoek is door de Ondernemingskamer afgewezen. De onderzoekers kunnen aan de slag met het horen van de functionarissen.

Lees verder

Geduld gedupeerde beleggers SNS andermaal op de proef gesteld

16-04-2019

De deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar de schadevergoeding aan beleggers vanwege onteigening moeten van de rechter terug naar de tekentafel. Beleggers moeten nog langer wachten op vergoeding.

Lees verder

Onteigende SNS-beleggers krijgen wél compensatie

30-11-2018

Bijna zes jaar heeft het geduurd, maar nu is de Minister van Financiën om: aandeelhouders en obligatiehouders van SNS Reaal krijgen toch een vergoeding voor de onteigening van hun effecten. De Ondernemingskamer zal binnenkort bepalen hoe hoog de uitkering zal zijn.

Lees verder

Onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS

26-07-2018

Onderzoek bestrijkt gehele periode vanaf beursgang in 2006 tot aan nationalisatie in 2013.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd. De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking van vandaag dat er een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover.

Lees verder

Update inzake SNS-schadeloosstellingsprocedure 2018

03-05-2018

Deskundigenbericht gepubliceerd: definitief oordeel Ondernemingskamer pas in 2019

Lees verder

Transparantie wint in SNS-zaak

17-12-2017

De Ondernemingskamer (hierna: OK) wijst in haar beschikking van 14 december 2017 de verzoeken van de Minister van Financiën tegen VEB en overige belanghebbenden af.

Lees verder

Hoge Raad: VEB bevoegd tot enquêteverzoek bij SNS

04-11-2016

Belangrijke overwinning voor onteigende SNS-beleggers

Lees verder

Deskundigen aan zet om waarde onteigende effecten SNS vast te stellen

26-02-2016

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft deskundigen benoemd die zich moeten buigen over de vraag wat de waarde is van de in 2013 onteigende effecten van SNS Reaal (SNS). De deskundigen zullen de OK daarover adviseren, die vervolgens in een later stadium een beslissing zal nemen.

Lees verder

Historische uitspraak rechter is belangrijke overwinning voor onteigende SNS-beleggers

08-07-2015

Beleggersvereniging VEB mag namens beleggers vragen om een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de genationaliseerde bankverzekeraar SNS. Een dergelijk onderzoek is een belangrijke stap op weg naar compensatie van gedupeerde beleggers.

Lees verder

Schadeloosstellingsprocedure in zaak SNS Reaal wordt voortgezet

20-03-2015

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de cassatie van de Staat op de schadeloosstellingsprocedure in de SNS-zaak. De Hoge Raad heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de waardebepaling van de onteigende effecten. 

Lees verder

VEB vraagt om breed onderzoek naar wanbeleid bij SNS

06-11-2014

De VEB verzoekt de Ondernemingskamer een onderzoek te gelasten naar mogelijk wanbeleid bij bank-verzekeraar SNS Reaal. Alleen op die manier kan duidelijk worden welke ontwikkelingen in zeven jaar beursbestaan hebben geleid tot de ondergang van SNS.

Lees verder

Vertraging in SNS-zaak

12-10-2014

Gedupeerde SNS-aandeelhouders en -obligatiehouders moeten mogelijk nog langer wachten op duidelijkheid over de schadevergoeding waarop zij recht hebben na onteigening van hun effecten.

Lees verder

Rechter wijst bezwaren SNS-beleggers tegen DNB af

05-09-2014

De rechter heeft bezwaren van gedupeerde SNS-beleggers tegen het optreden van De Nederlandsche Bank in aanloop naar de nationalisatie van SNS afgewezen. De VEB blijft in procedures strijden voor de belangen van onteigende effectenbezitters.

Lees verder

VEB strijdt op vier fronten voor gedupeerde effectenbezitters SNS

22-07-2014

De VEB strijdt op vier fronten voor de belangen van onteigende aandeel- en obligatiehouders SNS Reaal en SNS Bank. Na de nationalisatie op 1 februari 2013 volgden diverse procedures.

Lees verder

VEB stapt naar Europees Hof inzake onteigening SNS

20-09-2013

De VEB heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse Staat. De minister van Financiën heeft onrechtmatig gehandeld jegens SNS-beleggers met zijn besluit tot onteigening.

Lees verder

Minister in cassatie in SNS-zaak

01-08-2013

Een half jaar na de nationalisatie van bankverzekeraar SNS reaal weten effectenbezitters nog niet welke vergoeding zij krijgen voor hun onteigende stukken. Minister Dijsselbloem van Financiën bood aandeelhouders nul euro compensatie.

Lees verder

VEB tevreden met onafhankelijk onderzoek naar compensatie SNS-beleggers

11-07-2013

Er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoeveel schadevergoeding effectenbezitters van SNS moeten krijgen voor hun onteigende stukken. De  rechter wil daarom een onafhankelijk onderzoek, een opsteker voor beleggers.

Lees verder

DNB handelde onzorgvuldig in eindspel SNS Reaal

27-05-2013

De Nederlandsche Bank heeft SNS Reaal eind januari onder onrealistisch hoge tijdsdruk gezet om de eigen balans te versterken. De opmaat naar de nationalisatie was onzorgvuldig en miste de juiste wettelijke grondslag. Beleggers tekenen bezwaar aan.

Lees verder

Uitspraak Raad van State over SNS opmaat voor verdere actie VEB

25-02-2013

Beleggers SNS Reaal hebben een deel van hun rechten terug gekregen van de rechters van de raad van State. Dat is een belangrijke steun in de rug voor verdere actie.

Lees verder

Onderzoek moet onderste steen boven halen bij SNS

21-02-2013

Onteigening, misleiding en mogelijk wanbeleid. SNS-beleggers hebben het zwaar voor de kiezen gekregen. De VEB vraagt SNS én Openbaar Ministerie om medewerking om na te gaan hoe het zo fout heeft kunnen gaan.

Lees verder

Onteigening SNS mist wettelijke grondslag

15-02-2013

Er was geen grond voor de onteigening van SNS Reaal. Van een concrete noodsituatie was geen sprake, betoogde de VEB namens beleggers bij de Raad van State.

Lees verder

VEB in beroep tegen onteigening beleggers SNS Reaal

08-02-2013

Beleggersvereniging VEB gaat namens ruim 1000 gedupeerde beleggers in beroep tegen de onteigening van de beleggers in SNS Reaal NV. Een zo vergaande inbreuk in het eigendomsrecht van burgers vereist rechterlijke toetsing.

Lees verder

SNS genationaliseerd. En nu?

08-02-2013

SNS Reaal is genationaliseerd: aandeelhouders en houders van achtergestelde en onderhandse obligaties zijn hun geld (zo goed als zeker) kwijt. Wat zijn de mogelijkheden om tegen die actie in het verweer te komen? Een paar antwoorden.

Lees verder

SNS onteigend; beleggers en banken betalen mee

01-02-2013

Een bank onteigenen. Volgens de wet kan dat pas sinds anderhalf jaar. Minister Dijsselbloem heeft de mogelijkheid nu gebruikt om SNS Reaal te nationaliseren. Aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders zijn hun geld kwijt.

Lees verder

VEB wil onderzoek naar zes jaar beursfonds SNS Reaal én nationalisatie

01-02-2013

Een bankverzekeraar gaat naar de beurs en zes jaar later worden de eigenaren onteigend. Dat schreeuwt om een grootschalig onderzoek over het mislukte beursavontuur en de discutabele afloop. De VEB onderzoekt de juridische mogelijkheden.

Lees verder