VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aanvullend deskundigenbericht gepubliceerd: definitief oordeel Ondernemingskamer medio 2020.

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben op 21 november 2019 hun aanvullende deskundigenbericht gepubliceerd. De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal is nog steeds nihil. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het eerste deskundigenrapport.

De Ondernemingskamer verzocht om een aanvullende bericht omdat de waardering van de vermogensbestanddelen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen dienden te worden aangepast of een nadere toelichting behoefden. Het ging met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank was berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de door de deskundigen te hanteren disconteringsvoet.

De Schadeloosstellingsprocedure gaat enkel over de waarde van de SNS-effecten op het moment van onteigening op 1 februari 2013. Mogelijk wanbeleid en/of aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen jegens de effectenbezitters is geen onderdeel van deze procedure.  

Samenvatting waarde SNS-effecten
De deskundigen vatten hun bevindingen als volgt samen.Direct naar samenvatting


De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal blijft 0. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het oorspronkelijke deskundigenrapport.

De advocaat van de Minister liet tijdens de mondelinge behandeling op 29 november 2018 weten dat de vergoeding per gewoon  SNS Reaal aandeel toch niet 0 zal zijn. Hoeveel meer de vergoeding uiteindelijk zal zijn, zal door de Ondernemingskamer wordt bepaald.

Definitief oordeel medio 2020 
De VEB en haar advocaten bestuderen het bijna 140 pagina’s tellende aanvullende rapport en dienen op korte termijn te reageren richting Ondernemingskamer. Daarna zal pleidooi plaatsvinden waarna het oordeel van de Ondernemingskamer medio 2020 zal volgen. Zie voor het rapportDirect naar rapport de website van de Ondernemingskamer.

Enquêteprocedure en aansprakelijkheidsprocedure
Naast de schadeloosstellingsprocedure is de VEB een enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De Ondernemingskamer heeft in juli 2018 het enquêteonderzoek gelast. De onderzoekers zijn al enige tijd bezig en verwachten medio 2020 hun bevindingen te presenteren.

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.