VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB in beroep tegen onteigening beleggers SNS Reaal

Beleggersvereniging VEB gaat namens ruim 1000 gedupeerde beleggers in beroep tegen de onteigening van de beleggers in SNS Reaal NV. Een zo vergaande inbreuk in het eigendomsrecht van burgers vereist rechterlijke toetsing.

Daartoe heeft de VEB  vanochtend een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State.

De Minister van Financiën heeft op 1 februari besloten de aandelen en de achtergestelde obligaties van SNS Reaal NV en SNS Bank NV te onteigenen op basis van de vorig jaar in werking getreden Interventiewet.

De minister heeft al laten weten beide categorieën niet te zullen compenseren.

Verantwoordelijk
De VEB vertegenwoordigt op grond van haar statuten alle effectenbezitters. Dat wil zeggen dat  de VEB zich de belangen aantrekt van de beide onteigende groepen.

Uitgangspunt voor de VEB is dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van SNS Reaal NV primair verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Daarnaast moet onder meer worden gekeken naar de rol van accountant KPMG en toezichthouder de Nederlandsche Bank.

Het ligt echter ook op de weg van de VEB om deze eerste toepassing van de Interventiewet te laten toetsen. Onteigening van particulier eigendom is een zo vergaande inbreuk op de rechten van de burger dat onafhankelijke rechterlijke toetsing een voorwaarde is voor de legitimiteit ervan.

Kanttekeningen
Er zijn serieuze kanttekeningen te maken bij het onteigeningsbesluit, dat volledig is gestoeld op een nieuwe  waardering  van de vastgoedportefeuille van SNS Property Finance. Een 'second opinion' is hier op zijn plaats. 

Daarnaast strekt de onteigening zich uit tot de vorderingsrechten die voormalige aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders jegens de vennootschap en haar bestuurders zouden kunnen hebben, bijvoorbeeld wegens onbehoorlijk bestuur of misleiding.

Het is zeer de vraag of deze ingreep nog valt binnen de Interventiewetdoelstelling “veilig stellen van de stabiliteit van het financiële systeem”.