VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS genationaliseerd. En nu?

SNS Reaal is genationaliseerd: aandeelhouders en houders van achtergestelde en onderhandse obligaties zijn hun geld (zo goed als zeker) kwijt. Wat zijn de mogelijkheden om tegen die actie in het verweer te komen? Een paar antwoorden.

Welke mogelijkheden hebben gedupeerden om de schade te verhalen?
Tegen het onteigeningsbesluit van Nederlandse Staat staat beroep bij de Raad van State open. Het beroep kan tot maandag 11 februari 23.59 uur worden ingediend.

De Raad van State doet vervolgens uiterlijk op 25 februari uitspraak. Als de Raad van State zijn goedkeuring aan de nationalisatie verleend, moet de minister uiterlijk na zeven dagen bij de Ondernemingskamer een voorstel indienen voor schadeloosstelling van de gedupeerden.

Wat doet de VEB?
De VEB behartigt zowel de belangen van de onteigende aandeelhouders als van de onteigende obligatiehouders. De VEB gaat daarom in beroep tegen de onteigening bij de Raad van State. Indien het onteigeningsbesluit in stand wordt gelaten door de Raad van State, zal de VEB zich stellen in de schadeloosstelling bij de Ondernemingskamer. Daarnaast onderzoekt de VEB momenteel andere juridische wegen om de schade voor haar leden gecompenseerd te krijgen.

Hoeveel kans maken gedupeerden bij de rechter?
De Interventiewet is in 2012 in werking getreden. De wet geeft de Staat vergaande bevoegdheden om in te grijpen bij een financiële instelling. Door de recente inwerkingtreding van de wet bestaat er nog geen rechtspraak over de Interventiewet. Er is zodoende sprake van een unieke situatie waardoor het moeilijk is de proceskansen in te schatten.

Hoe kan ik deelnemen aan de actie tegen SNS Reaal?
U kunt hier aanmelden.

Hoe lang blijft de overheid eigenaar?
De overname door de Staat is tijdelijk. De Staat wil op termijn, zodra de bank is gestabiliseerd en de markt het toelaat, onderdelen weer in private handen te brengen. Het beheer zal, net als bij ABN AMRO en ASR, worden overgedragen aan de Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen ("NLFI").