VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer dan tien jaar heeft het geduurd, maar het einde is nu echt in zicht. Vanaf mei kunnen obligatiehouders van het in 2013 genationaliseerde SNS Reaal een aanvraag doen voor compensatie. Obligatiehouders hebben in totaal recht op meer dan een miljard euro. De VEB blijft doorstrijden voor SNS-aandeelhouders.

De uitspraak van de Hoge Raad zal voor veel voormalige obligatiehouders van SNS Reaal met tevredenheid worden onthaald. De bankverzekeraar raakte in 2013 in de problemen en werd door de Nederlandse Staat genationaliseerd. Aandeelhouders en obligatiehouders werden onteigend en kregen nul euro compensatie.

De VEB en andere beleggers stapten naar de Ondernemingskamer voor een oordeel over deze onteigening. Een onderzoek volgde, waarvan de conclusie was dat obligatiehouders wel degelijk recht hadden op compensatie voor de onteigende beleggingen. Die uitkomst is uitgevochten tot aan de Hoge Raad, die nu oordeelt dat de compensatie aan obligatiehouders van ruim 800 miljoen euro (plus rente) betaald moet worden door de Staat. Daarmee kan tot uitbetaling worden overgegaan.

Hoeveel individuele beleggers terugkrijgen is afhankelijk van het type SNS-obligatie waarin is geïnvesteerd. Globaal gaat het om tweederde tot driekwart van het ingelegde geld. Daar komt dan nog wettelijke rente bij, circa 27 procent over de totale looptijd. Heeft u recht op 10.000 euro initiële compensatie, dan wordt dit inclusief rente ongeveer 12.700 euro.

Uitbetaling
De uitbetaling is in handen van het ministerie van Financiën. Vanaf 15 mei 2023 kunnen kwalificerende obligatiehouders hun aanvraag voor compensatie indienen. Het ministerie heeft inmiddels een website online geplaatst met veel informatie over de gang van zaken.

Informatie over compensatie voor obligatiehouders SNS


- Om welke obligaties gaat het? Lees hier.

- Hoeveel compensatie krijg ik? Dat hangt af van de belegging. Zie hier het overzicht. In de laatste column is de procentuele vergoeding te zien (exclusief rente).

- Hoeveel rente komt erbij? Zie hier een rekenvoorbeeld.

- Nog meer vragen? Kijk hier naar antwoorden op de meest gestelde vragen.

- Wat u nu moet doen? Nog even geduld. Vanaf 15 mei ontvangt u aanvullende informatie. Voor die datum kunt u geen aanvraag indienen. Lees hier meer over aanvragen.

 
Geen eindstation
De VEB is blij voor onteigende obligatiehouders. Een strijd van tien jaar heeft resultaat gehad. Beleggers is recht gedaan en dat is belangrijk voor het vertrouwen in kapitaalmarkten.

Aandeelhouders van SNS krijgen geen compensatie in dit traject van schadeloosstelling. Voor hen blijft de VEB ijveren voor genoegdoening. Onlangs maakte de VEB bekend dat zij de schade gaat verhalen op de Volksbank (een rechtsopvolger van SNS Reaal) en de voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal. Ook accountant KPMG, die de boeken van SNS Reaal jarenlang controleerde, wordt aangesproken.

De VEB ziet deze zaak als kansrijk vanwege onjuiste en misleidende voorspiegeling van zaken door de SNS-top en de betrokkenheid hierbij van de accountant. Eerder oordeelde de Ondernemingskamer dat de top van SNS Reaal het nodige te verwijten viel, ook al verdiende dit uiteindelijke niet het harde predicaat ‘wanbeleid’. In de nu aangekondigde civiele procedures krijgt de VEB de mogelijkheid om ook feiten en omstandigheden te betrekken die niet door de Ondernemingskamer zijn meegewogen.