VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de cassatie van de Staat op de schadeloosstellingsprocedure in de SNS-zaak. De Hoge Raad heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de waardebepaling van de onteigende effecten. 

De Hoge Raad heeft bepaald dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) de schadeloosstellingsprocedure kan voortzetten.

Het betreft een bepaling van de compensatie aan onteigende beleggers van SNS. De OK stelde eerder voor deskundigen te benoemen die een advies geven over de schadeloosstelling.

De Staat verzette zich daartegen en ging in cassatie omdat zij van mening is dat aan onteigende effecten geen waarde dient te worden toegekend.

De Hoge Raad heeft nu het kader waarin de OK moet komen tot een oordeel nader omlijnd. De procedure kan nu worden voortgezet. De VEB juicht die beslissing toe.

Hoge Raad
De Hoge Raad bepaalde dat de waarde van de onteigende effecten ook op nihil gesteld kan worden. Dat is een ander uitgangspunt dan de OK eerder hanteerde.

Daarnaast zal ook het SREP-besluit, waarin DNB in januari 2013 bepaalde dat SNS haar balans met 1,84 miljard euro moest versterken, een rol spelen bij de waardebepaling. Ook de beurskoers voorafgaand aan de onteigening kan hierbij dienen als referentie.

Achtergrond

Op 1 februari 2013 besloot de minister van Financiën op grond van de interventiewet tot onteigening van de aandelen SNS Reaal over te gaan.

Het aanvechten van het onteigeningsbesluit van minister van Financiën was de eerste stap die de VEB zette namens onteigende beleggers. Op 15 februari 2013 oordeelde de Raad van State dat het onteigeningsbesluit rechtmatig was.

Wanbeleid
Recent verzocht de VEB de OK in een andere procedure om een onderzoek te gelasten naar mogelijk wanbeleid bij SNS over de periode vanaf de beursgang in 2006. Binnenkort zal de OK beslissen of de VEB in haar verzoek ontvankelijk is.
Gerelateerde artikelen