VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB verzoekt de Ondernemingskamer een onderzoek te gelasten naar mogelijk wanbeleid bij bank-verzekeraar SNS Reaal. Alleen op die manier kan duidelijk worden welke ontwikkelingen in zeven jaar beursbestaan hebben geleid tot de ondergang van SNS.

De VEB heeft het afgelopen jaar gewacht om te bezien of het onderzoek van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS (commissie Hoekstra) meer duidelijkheid over het wanbeleid bij SNS zou verschaffen.

Dit onderzoek had echter vooral betrekking op de rol van De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën rond de onteigening van SNS. Het betrof niet het beleid en de gang van zaken binnen SNS.

Daar de eerst aangewezen partijen - zoals het huidige bestuur van SNS, de Advocaat Generaal, de vakbonden en de Nederlandse staat als enig aandeelhouder - niet om een onafhankelijk onderzoek hebben verzocht, heeft de VEB een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer ingediend.

De rechter dient allereerst te bepalen of onteigende aandeelhouders op basis van hun vorderingsrechten en economisch belang, nog steeds ontvankelijk zijn bij het indienen van een enquêteverzoek. Dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen lijkt gezien de nationalisatie evident.

Maatschappelijk belang
VEB-directeur Paul Koster noemt een dergelijk onderzoek "in het maatschappelijk belang en in het belang van beleggers".

De VEB vraagt namens onteigende beleggers de rechter om een breed onderzoek. "Bij deze bank-verzekeraar zijn duidelijke signalen van wanbeleid over de periode vanaf beursgang in 2006 tot de nationalisatie in 2013.

De onderste steen moet boven komen. Tenslotte heeft dit geleid tot de nationalisatie die de belastingbetaler miljarden heeft gekost", aldus Paul Koster.

Achtergrond
Na een geslaagde beursgang in 2006 ging het bergafwaarts met bank-verzekeraar SNS Reaal. De aankoop van een deel van de vastgoedportefeuille van Bouwfonds met slechts een beperkt boekenonderzoek en vervolgens de forse uitbreiding van kredieten deed de SNS uiteindelijk de das om.

Na een besluit van De Nederlandsche Bank zag minister Jeroen Dijsselbloem op 1 februari 2013 geen andere uitweg dan tot nationalisatie over te gaan. Beleggers werden daardoor onteigend en verloren hun zeggenschap in de onderneming.

Premier Rutte

Kort na de nationalisatie is al geopperd dat slecht ondernemingsbestuur een van de oorzaken is van het debacle rond SNS. Zo stelde premier Mark Rutte dat we ‘hier hebben te maken met mismanagement in een bank'.

Alle reden voor de Nederlandse belastingbetaler, en onteigende beleggers, om te komen tot een uitvoerig onderzoek naar de oorzaken en de hoofdschuldigen van dit debacle.
Gerelateerde artikelen