VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belangrijke overwinning voor onteigende SNS-beleggers

Beleggersvereniging VEB mag namens beleggers vragen om een enquêteonderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de in 2013 genationaliseerde bankverzekeraar SNS. Een dergelijk onderzoek is een belangrijke stap op weg naar compensatie van gedupeerde beleggers. 

Dat heeft de Hoge Raad op vrijdag 4 november 2016 bepaald. In juli 2015 oordeelde de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam dat de VEB hiertoe gerechtigd is. SNS en de Staat gingen tegen deze uitspraak tevergeefs in cassatie.

De vraag of een enquêteonderzoek gelast dient te worden zal op korte termijn aan de Ondernemingskamer worden voorgelegd.

Een onderzoek naar mogelijk wanbeleid is een vaker gebruikte manier voor gedupeerde aandeelhouders om recht te halen, maar lag in het geval van SNS gecompliceerder. Bij de nationalisatie van de bankverzekeraar in februari 2013 werden de aandelen SNS onteigend waardoor aandeelhouders in één klap hun eigendom en zeggenschap verloren.  

Het arrest van de Hoge Raad van vandaag maakt duidelijk dat ook onteigende aandeelhouders recht kunnen halen, waarbij een onderzoek naar mogelijk wanbeleid een eerste stap is. 

Als het verzochte onderzoek wordt toegewezen, krijgen onteigende beleggers SNS eindelijk inzage in alle feiten die hebben geleid tot de ondergang en nationalisatie van SNS. Dat is een belangrijke stap op weg naar compensatie van gedupeerde beleggers.

Bij zijn uitspraak van vandaag heeft de Hoge Raad, overigens net als de Ondernemingskamer, tot uitgangspunt genomen dat de nationalisatie en de wet die deze ingreep mogelijk maakte op geen enkele manier tot doel had om aandeelhouders het recht te ontnemen om een enquête te initiëren.

VEB verheugd
De VEB is namens duizenden aangesloten beleggers verheugd met de uitspraak. VEB-directeur Paul Koster laat weten: “met het arrest van de Hoge Raad krijgen de onteigende beleggers eindelijk de mogelijkheid de feiten te onderzoeken die hebben geleid tot de ondergang van SNS. Het is een signaal van vertrouwen richting de financiële markten: beleggers in Nederland raken bij een nationalisatie van een financiële instelling hun enquêterecht niet kwijt.”

“Ga je mee?”
Vanaf de beursgang in 2006 heeft SNS ernaar gestreefd veel particulieren onder zijn aandeelhouders te hebben. “SNS gaat naar de beurs, ga je mee?”, zo luidde het motto van de campagne om vooral kleinere beleggers als aandeelhouder te interesseren. Beleggers die op de uitnodiging van SNS zijn ingegaan, hebben honderden miljoenen euro’s in rook zien opgaan.

Van de ruim 17 euro waarvoor het aandeel negen jaar geleden naar de beurs ging, hebben beleggers tot op heden geen cent terug gezien. Bij het onderzoek zal gekeken worden naar de rol van bestuurders en commissarissen. Ook de rol van accountant KPMG komt mogelijk aan de orde. Het onderzoek moet definitief duidelijk maken wie dit debacle is aan te rekenen.

Compensatie onteigening
Los van het onderzoek naar mogelijk wanbeleid is nog een juridische procedure gaande over de vraag welke vergoeding de Nederlandse Staat beleggers moet betalen voor de hun onteigende effecten. Volgens de wet moet de Staat na onteigening beleggers compensatie aanbieden, in dit geval was het aanbod nul euro. Dat staat in schril contrast met de koers van het aandeel SNS op het moment van nationalisatie: 0,84 euro.

Het is aan de Ondernemingskamer om de uiteindelijke compensatie vast te stellen. De Ondernemingskamer heeft inmiddels deskundigen benoemd die een faire prijs moeten bepalen. De uitkomsten van het deskundigenonderzoek worden eind 2017 verwacht.