VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

20 september 2013

VEB stapt naar Europees Hof inzake onteigening SNS

  • Pagina printen
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De VEB heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse Staat. De minister van Financiën heeft onrechtmatig gehandeld jegens SNS-beleggers met zijn besluit tot onteigening.

De VEB heeft ernstige twijfels of de onteigening van SNS effectenhouders op basis van de Interventiewet met de nodige eisen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid is omgeven.

Reden om de Interventiewet door de hoogste Europese rechter te laten toetsen.

VEB-directeur Jan Maarten Slagter: "Het ligt op de weg van VEB om deze toepassing van de nieuwe Interventiewet door de hoogste Europese rechter te laten toetsen. Onteigening van particulier eigendom is een zo vergaande inbreuk op de rechten van de burger dat een Europese toetsing geboden is".

Onteigening
Op 1 februari ging de minister over tot onteigening van aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal en SNS Bank. De minister nam dit besluit op grond van de nieuwe Interventiewet.

SNS Bank is aangemerkt als systeembank en de minister oordeelde dat de vastgoedportefeuille van SNS de bank zodanig in gevaar bracht dat sprake was van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel.

In aansluiting op de onteigening bood de minister de onteigende effectenbezitters de naar zijn mening passende schadeloosstelling aan: nul euro per onteigend effect.

Overige procedures
In een eerder stadium kwam VEB tegen de nationalisatie van SNS Reaal in beroep bij de Raad van State, die oordeelde enkel over de rechtmatigheid van het besluit van de minister.

Nu ligt de zaak voor aan de Ondernemingskamer ("OK") te Amsterdam, die moet oordelen over de schadeloosstelling aan onteigende effectenbezitters SNS.

De OK heeft besloten dat extra onderzoek nodig is om de compensatie vast te stellen. De minister heeft onlangs aangegeven tegen deze beschikking bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.


Gerelateerde artikelen

Winst voor het opscheppen dankzij lage rente
Winst voor het opscheppen dankzij lage rente
19-10-2017

In Effect 10, die op vrijdag 20 oktober bij de leden van de VEB in de bus v…

Lees verder

VEB effect
Toezichthouder moet over individuele instellingen kunnen publiceren
Toezichthouder moet over individuele instellingen kunnen publiceren
16-10-2017

VEB vindt het zeer teleurstellend dat het voor toezichthouders AFM en DNB t…

Lees verder

VEB AFM DNB
VEB-leden oordelen gunstig over Effect, maar zijn vooral lid voor de belangenbehartiging
VEB-leden oordelen gunstig over Effect, maar zijn vooral lid voor de belangenbehartiging
07-09-2017

Leden van de VEB beoordelen hun magazine Effect gemiddeld met het cijfer 7,…

Lees verder

VEB effect lidmaatschap
Update na aandeelhoudersvergadering: Puzzelboekjes blijven gemoederen bezighouden bij Telegraaf
Update na aandeelhoudersvergadering: Puzzelboekjes blijven gemoederen bezighouden bij Telegraaf
01-09-2017

De puzzelboekjes van Keesing spelen de hoofdrol in de overname van TMG door…

Lees verder

VEB telegraaf TMG