VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

European Investors-VEB (VEB) heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam gevraagd wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal. Het onlangs verschenen onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij de acht jaar geleden genationaliseerde bank-verzekeraar biedt daartoe meer dan voldoende aanknopingspunten. Tegelijkertijd vraagt de VEB om verder onderzoek.

In februari 2013 nationaliseerde de Staat bank-verzekeraar SNS Reaal (SNS), naar eigen zeggen om de spaarders en het financiële stelsel te redden. Aandeelhouders en obligatiehouders leden daardoor aanzienlijke verliezen.

Een onlangs verschenen onderzoek, in opdracht van de Ondernemingskamer Amsterdam, maakt duidelijk dat bestuur en commissarissen een aanzienlijk aandeel hebben in het debacle bij SNS.

In bijna 500 pagina’s reconstrueren onderzoekers de val van SNS Reaal, van vlak na de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie begin 2013.

De feiten die onderzoekers aan het licht brengen zijn niet mals. Zo zijn zij zeer kritisch over de gang van zaken rond de overname en integratie van Property Finance, het onderdeel dat zich binnen SNS ging bezighouden met vastgoedfinanciering. Het bleek een regelrechte molensteen om de nek en onderzoekers twijfelen er niet aan dat zonder Property Finance de nationalisatie niet nodig was geweest.

Veel kritiek is er ook op de interne controle bij SNS Reaal en een lange lijst aan onjuiste berichtgeving. Niet alleen heeft SNS bij herhaling de markt relevante informatie onthouden, ook bevatten de jaarrekeningen van SNS onjuiste informatie. 

De harde feiten die onderzoekers presenteren zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg. De door de rechter benoemde onderzoekers hebben weinig medewerking en soms ronduit tegenwerking gehad bij het achterhalen van informatie waarover SNS Reaal en andere betrokkenen beschikten.

Meest opvallend is dat er mailboxen compleet verdwenen blijken, waaronder die van oud-topman Sjoerd van Keulen. SNS zou de regel hebben dat de mailboxen van bestuurders dertig dagen na vertrek al gewist zouden worden. Onderzoekers melden fijntjes dat zij het ontbreken van veel mailboxen van bestuurders als beperkend hebben ervaren.

Dat neemt niet weg dat het onderzoek volgens de VEB voldoende aanknopingspunten biedt om aan te tonen dat er sprake is van wanbeleid door bestuurders en commissarissen. Als de Ondernemingskamer dat oordeel ook is toegedaan, kan dat een opstap zijn richting compensatie van gedupeerde beleggers.

Meer onderzoek noodzakelijk
Tegelijkertijd met het verzoek tot vaststelling wanbeleid, vraagt de VEB namens beleggers om heropening van het onderzoek naar SNS. Het jarenlange onderzoek heeft de onderste steen niet boven gekregen en dat is zeer gewenst, zowel in het kader van waarheidsvinding als bescherming van de rechten van gedupeerde beleggers.