VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onteigening SNS mist wettelijke grondslag

Er was geen grond voor de onteigening van SNS Reaal. Van een concrete noodsituatie was geen sprake, betoogde de VEB namens beleggers bij de Raad van State.

Een onteigening zonder precedent. Dat is het besluit van de overheid om SNS Reaal te nationaliseren, waardoor effectenbezitters hun beleggingen zagen verdampen.

Tijdens een zitting bij de Raad van State konden gedupeerden vrijdag hun bezwaren kenbaar maken tegen het besluit. .

De VEB verdedigt de belangen van duizenden beleggers. Volgens de beleggersvereniging ontbreekt voor belangrijke onderdelen van de onteigening een wettelijke grondslag. Van een systeemrisico, dé reden bij uitstek om te nationaliseren, was geen sprake.

Eén van de aanleidingen om SNS te onteigenen was het nieuw verkregen inzicht dat de divisie vastgoedfinanciering, SNS Property Finance, nog zwaardere verliezen te wachten stond dan voorzien. Dat inzicht was gebaseerd op één enkel nieuw rapport , waarvan de uitkomsten betwistbaar zijn.


Onteigende obligaties niet achtergesteld
De discussie over de onteigening spitst zich ook toe op de vraag of minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem behalve de gewone aandelen ook bevoegd was om achtergestelde obligaties te confisqueren.Volgens de minister hebben de achtergestelde crediteuren bewust gekozen voor het nemen van meer risico.

Maar in het onteigeningsbesluit van 1 februari worden alle achtergestelde crediteuren over één kam geschoren. Volgens de VEB zijn de onteigende obligaties SNS Bank juridisch niet achtergesteld.

De minister lijkt over het hoofd gezien te hebben dat een duidelijk onderscheid bestaat tussen aan de ene kant door bankenpoot SNS Bank uitgegeven achtergesteld schuldpapier, en aan de andere kant de door moedermaatschappij SNS Reaal uitgegeven achtergestelde obligaties.

Die eerste obligatiehouder heeft blijkens in het verleden door SNS Bank uitgegeven documenten namelijk een zogenaamde concurrente vordering op moeder SNS Reaal.

Houders van achtergestelde obligaties hebben dus twee volwaardige en zelfstandige debiteuren, SNS Bank en SNS Reaal.

Geen wettelijke grondslag
Daarnaast zijn beleggers ontstemd over het besluit van Dijsselbloem dat gedupeerde beleggers geen schadeclaims meer kunnen indienen vanwege mogelijk wanbeleid door de genationaliseerde bank-verzekeraar.

Die potentiële vorderingen van beleggers, die bij SNS Reaal aan de passivakant van de balans stonden, heeft de Staat bij de nationalisatie in een nieuw opgerichte stichting ondergebracht.

Die stichting beschikt niet over bezittingen maar wordt wel belast met honderden miljoen euro’s aan verplichtingen. De minister zal de afwikkeling van die verplichtingen ‘waarschijnlijk via faillissement’ laten verlopen.

Volgens de VEB ontbreekt voor deze onteigening van verplichtingen van de bank-verzekeraar iedere wettelijke grondslag.

Uitspraak
Op 25 februari volgt de uitspraak.