VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitspraak Raad van State over SNS opmaat voor verdere actie VEB

Beleggers SNS Reaal hebben een deel van hun rechten terug gekregen van de rechters van de raad van State. Dat is een belangrijke steun in de rug voor verdere actie.

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak van beleggersvereniging VEB en andere gedupeerde beleggers tegen de Nederlandse Staat.

De uitspraak volgt op het besluit van minister Dijsselbloem van 1 februari 2013 om tot onteigening van aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal en SNS Bank over te gaan.

De minister nam dit besluit op grond van de recent in werking getreden Interventiewet.

Besluit wordt gedeeltelijk vernietigd
Aan de Raad van State lag de vraag voor of de minister in redelijkheid tot het onteigeningsbesluit heeft kunnen komen.
 
De Raad van State is van oordeel dat het ingrijpen van de minister met oog op de stabiliteit van het financiële stelsel geoorloofd was, maar dat het besluit op onderdelen zijn doel voorbij schiet.

De Raad van State laat de onteigening van de effecten en de achtergestelde obligaties in stand maar vernietigt het onderdeel waarin de minister tot onteigening van de “verplichtingen en aansprakelijkheden” overgaat. Beleggers krijgen daarmee mogelijkheden terug om bankverzekeraar SNS Reaal aan te spreken op wanbeleid.

De VEB is tevreden met de vernietiging van de onteigening van de schadevergoedingsrechten. VEB-directeur Jan Maarten Slagter: “Beleggers hebben weer wat om voor te vechten nu ze een deel van hun rechten terug hebben. ”

Ten aanzien van de overige onderdelen van de uitspraak is de VEB teleurgesteld. Tegen de uitspraak is in Nederland geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

De VEB zal de mogelijkheden onderzoeken de uitspraak te toetsen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het spoedkarakter van de procedure, het feit dat belangrijke informatie (met name het “Cushman & Wakefield-rapport” en het ‘Ernst & Young-rapport’) niet volledig beschikbaar was voor partijen en  het marginale karakter van de toetsing van de Raad van State,  bieden hier aanknopingspunten voor.

Het vervolg
Binnen zeven dagen zal de minister gedupeerde beleggers een aanbod tot schadeloosstelling doen voor de onteigende effecten. De minister heeft al laten weten dat het bedrag van de schadeloosstelling nihil zal zijn.

De VEB heeft zich inmiddels namens de gedupeerde beleggers bij de OK gemeld, teneinde er op toe te zien dat de werkelijke waarden van de onteigende aandelen en achtergestelde obligaties op een juiste wijze worden vastgesteld.Vorige week deed de VEB een oproep aan SNS Reaal en de advocaat-generaal bij het Gerechtshof Amsterdam om een enquêteprocedure te starten. Dit zodat de onderste steen bij SNS boven kan komen en inzichtelijk wordt wie voor het wanbeleid bij SNS verantwoordelijk is.