VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB mag namens beleggers vragen om een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de genationaliseerde bankverzekeraar SNS. Een dergelijk onderzoek is een belangrijke stap op weg naar compensatie van gedupeerde beleggers.

Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam woensdag bepaald.

Een onderzoek naar mogelijk wanbeleid is een vaker gebruikte manier voor gedupeerde aandeelhouders om recht te halen, maar lag in het geval van SNS gecompliceerder. Bij de nationalisatie van de bankverzekeraar in februari 2013 werden de aandelen SNS onteigend waardoor aandeelhouders in één klap hun eigendom en zeggenschap verloren.  

De uitspraak van het gerechtshof van vandaag maakt duidelijk dat ook onteigende aandeelhouders recht kunnen halen, waarbij een onderzoek naar de gang van zaken een eerste stap is. Volledige uitspraak

Als het verzochte onderzoek wordt toegewezen, krijgen onteigende beleggers SNS eindelijk inzage in alle feiten die hebben geleid tot de ondergang en nationalisatie van SNS. Dat is een belangrijke stap op weg naar compensatie van gedupeerde beleggers.

Bij zijn uitspraak van vandaag heeft de Ondernemingskamer tot uitgangspunt genomen dat de nationalisatie en de wet die deze ingreep mogelijk maakte op geen enkele manier tot doel had om aandeelhouders het recht te ontnemen om een enquête te beginnen.

VEB verheugd

De VEB is namens duizenden aangesloten beleggers verheugd met de uitspraak. VEB-directeur Paul Koster laat in een reactie weten dat “onteigende beleggers eindelijk zicht gaan krijgen op de feiten die hebben geleid tot de ondergang van SNS. Het is een signaal van vertrouwen richting de financiële markten: beleggers in Nederland raken bij een nationalisatie van een financiële instelling hun enquêterecht niet kwijt.”

“Ga je mee?”

Vanaf de beursgang in 2006 heeft SNS ernaar gestreefd veel particulieren onder zijn aandeelhouders te hebben. “SNS gaat naar de beurs, ga je mee?”, zo luidde het motto van de campagne om vooral kleinere beleggers als aandeelhouder te interesseren. Beleggers die op de uitnodiging van SNS zijn ingegaan, hebben honderden miljoenen euro’s in rook zien opgaan.

Van de ruim 17 euro waarvoor het aandeel negen jaar geleden naar de beurs ging, hebben beleggers tot op heden geen cent terug gezien.  Het aanstaande onderzoek moet definitief duidelijk maken wie dit debacle is aan te rekenen.

Compensatie onteigening

Los van het onderzoek naar mogelijk wanbeleid is nog een juridische procedure gaande over de vraag welke vergoeding de Nederlandse Staat beleggers moet betalen voor de hun onteigende stukken. Volgens de wet moet de staat na onteigening beleggers compensatie aanbieden, in dit geval was het aanbod nul euro. Dat staat in schril contrast met de koers van het aandeel SNS op het moment van nationalisatie: 0,84 euro. 

Het is uiteindelijk aan de rechters van de Ondernemingskamer om de uiteindelijke compensatie vast te stellen. De Hoge Raad heeft op 20 maart 2015 de contouren geschetst aan de hand waarvan deskundigen de waarde dienen te bepalen. Het is nu aan de Ondernemingskamer om deskundigen te benoemen die een faire prijs moeten bepalen. 
Gerelateerde artikelen