VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rechter wijst bezwaren SNS-beleggers tegen DNB af

De rechter heeft bezwaren van gedupeerde SNS-beleggers tegen het optreden van De Nederlandsche Bank in aanloop naar de nationalisatie van SNS afgewezen. De VEB blijft in procedures strijden voor de belangen van onteigende effectenbezitters.

Vier dagen de tijd kreeg SNS begin 2013 van toezichthouder DNB om de eigen balans met bijna twee miljard euro te verstevigen.

Het was DNB daarbij op voorhand al duidelijk dat het SNS niet zou lukken tijdig een dergelijk bedrag op te halen. Daarmee was de voorwaarde een onvermijdelijke route richting onteigening.

Aandeelhouders en een deel van de obligatiehouders in SNS hebben daardoor grote schade geleden. Maar volgens de rechter kunnen zij daar DNB niet op aanspreken.

Dat blijkt uit een tegen het besluit van DNB dat voorafging aan de nationalisatie, het zogenaamde SREP-besluit. De VEB en een aantal andere beleggers hadden bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Maar volgens de rechter hebben onteigende beleggers geen rechtstreeks belang bij dit SREP-besluit.

De rechtbank oordeelt dat het SREP-besluit van DNB tot SNS Bank is gericht, terwijl het besluit tot onteigening van SNS Reaal door de minister van financiën (dus een ander orgaan) is genomen.

Het beroep van onteigende beleggers is daarmee ongegrond verklaard.

Onteigende effectenbezitters krijgen hiermee voor de tweede maal het deksel op de neus.

Eerder al werd de VEB niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar bij DNB tegen het SREP-besluit. De procedure tegen het SREP-besluit komt met het oordeel van de rechtbank voor de VEB tot een einde.

Schadeloosstelling

De VEB blijft strijden voor de belangen van onteigende effectenbezitters. De meest in het oog springende procedure is de schadeloosstellingsprocedure bij de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam.

Op 11 juli 2013 overwoog de OK in deze zaak dat nog geen zekerheid kon worden gegeven over de hoogte van de schadeloosstelling aan onteigende aandeel- en obligatiehouders SNS. Daarom wil de OK onafhankelijke deskundigen benoemen die de waarde van de onteigende effecten vaststellen.

Tegen deze beschikking is cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. De verwachting is dat het proces om de schadeloosstelling daardoor forse vertraging zal oplopen. Pas nadat door de Hoge Raad op de cassatie is beslist, kan de OK verder met het benoemen van deskundigen.

SREP-BESLUIT

-DNB  houdt toezicht op in Nederland gevestigde financiële instellingen. -Dit doet DNB onder andere door het maken van een evaluatie van de (financiële) positie van de betreffende financiële instelling.

-Dit zogeheten Supervisory Review Evaluation Process (ofwel SREP) wordt periodiek door DNB uitgevoerd. Zo ook bij SNS Bank.

-De definitieve uitkomsten van de evaluatie van SNS Bank over 2012 zijn op 27 januari 2013 aan SNS Bank medegedeeld in de vorm van een besluit, het SREP-besluit.

-Op basis van dit besluit diende SNS haar balans voor 1 februari 2013 met maar liefst 1,84 miljard euro te verstevigen. 
Gerelateerde artikelen