VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wessanen en Veenhof vervolgen strijd om vertrekpremie in rechtszaal

Wessanen en voormalig topman Ad Veenhof vechten het ontslag van Veenhof uit in de rechtszaal. Aandeelhouders hebben zich dinsdag tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering in overgrote meerderheid uitgesproken voor een gang naar de rechter.

Dat Veenhof daar niet bang voor is, bleek dinsdag al voordat het agendapunt in stemming werd gebracht. Tijdens de vergadering liet Veenhof van zich horen middels een brief, voorgelezen door zijn advocaat.

'Het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst staat niet meer ter discussie. wat mij betreft kan deze vergadering dus besluiten naar de rechter te stappen. Ik juich dat zelfs toe', aldus Veenhof, die graag helderheid wil. 

Veenhof, die zelf niet bij de vergadering aanwezig was, reageerde schriftelijk op de aantijgingen die de commissarissen van Wessanen enkele weken geleden via de agenda van de vergadering naar buiten brachten.

Fraude ABC
Zo zou de oud-topman dominant zijn en oncollegiaal. Bovendien werd hem de zwarte piet toegespeeld wat betreft de fraude die in juni dit jaar bij de Amerikaanse dochtermaatschappij ABC naar de oppervlakte kwam.

Tegen deze verdachtmaking verzet Veenhof zich in zijn verklaring ten stelligste. 'De verslaglegging en de resultaten zijn altijd goedgekeurd en de externe accountant heeft nooit een negatieve opmerking over mij gemaakt.'

Dominantie
Wat betreft de dominante wijze van opereren, die volgens de Raad van Commissarissen (RvC) geen cultuur toestond waarin besluiten het resultaat van overleg waren en managers eigen bewegingsruimte kregen, is Veenhof kort.
 
Volgens hem was juist gekozen voor een structuur met een grote mate van bewegingsruimte voor het lokale management. 'Ik weet zeker dat zulks ook zo werd ervaren', aldus Veenhof in de brief. Hij noemt het bovendien 'unfair' om impliciet aan de kwaliteiten van het management te twijfelen, zoals de RvC doet.

Visie
Ook de beschuldiging van de RvC dat Veenhof na zijn herbenoeming in april 2007 geen zorg zou hebben gedragen voor een doortastende implementatie van de strategische visie op de toekomst, wentelt Veenhof af.

'Dat is onwaar. Wie de verschillende jaarverslagen er op naslaat, kan vaststellen dat wij in de derde fase van het strategisch plan zaten en dat in de periode tot eind 2008 ook daadwerkelijk groei is gerealiseerd.'  

Vertrekregeling
De gevallen topman betreurt de manier waarop commissarissen omgaan met zijn vertrek. 'Zij komen uitdrukkelijke toezeggingen niet na en handelen in strijd met de contractuele vertrekregeling uit 2007.'

Volgens Veenhof zouden de commissarissen meermaals hebben toegezegd dat het contract geëerbiedigd zou worden. Niet alleen op 24 februari, maar ook op 23 juni, nota bene nadat de onregelmatigheden bij ABC naar buiten werden gebracht, zouden ze de contractuele afspraken nog nakomen.

Aandeelhouders hadden overigens geen weet van deze overeenkomst. In de presentatie bij de herbenoeming van Veenhof staat letterlijk dat de vertrekpremie gemaximeerd is op "12 maandsalarissen". Commissarissen moeten toen al geweten hebben dat de werkelijke vertrekpremie een stuk hoger lag dan het eenjarige basissalaris die Tabaksblat voorschrijft.Gerelateerde artikelen