VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS onderzoekt of het de eigen koopsompolissen moet aanpassen

SNS Reaal neemt eigen producten, zoals de zogenoemde koopsompolissen, onder de loep. 'Als daartoe aanleiding is, passen we het kosten- en provisieniveau aan', stelt een woordvoerder van de bankverzekeraar donderdag.

SNS doet dat 'mede met het oog op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen', stelt de woordvoerder. 

SNS in NRC Handelsblad dat de bank-verzekeraar een van de zes partijen is die begin dit jaar is benaderd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Provisies
Recent kwam naar buiten dat de heeft gedaan naar provisies bij koopsompolissen, verzekeringsproducten tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dit soort producten leidden bij het inmiddels failliete DSB Bank tot veel onrust.

Uit het onderzoek van de AFM naar verzekeringen van kredieten en koopsompolissen blijkt dat 'het gros van de aan de adviseurs of bemiddelaars betaalde provisies rond de tachtig procent ligt'. Ook bij verzekeringen van hypotheken 'loopt de provisie op tot 71 procent van de koopsom. Het gemiddelde ligt rond 42 procent'.

'Gemiddeld percentage'
De woorvoerder zegt dat SNS bij koopsompolissen altijd provisies heeft gerekend waarvan de AFM stelt dat die gemiddeld zijn. Het gaat om een percentage van 42 procent.

SNS heeft, net als DSB, koopsompolissen meegefinancierd met hypothecaire leningen. 'Maar daarbij gaat het niet om tienduizenden euro's die bovenop een hypotheek kwamen, zoals bij DSB. Het gemiddelde bij ons ligt op 2000 euro', aldus de woordvoerder.

De woordvoerder van SNS Reaal wilde niet zeggen of het eigen onderzoek naar de koopsompolissen ook kan leiden tot compensatie.

Afab
Eerder op donderdag liet kredietbemiddelaar Afab weten naar missstanden rond de verkoop van omstreden koopsompolissen.Gerelateerde artikelen