VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS wil ook betere voorwaarden voor terugbetaling staatssteun

SNS Reaal wil gunstigere voorwaarden krijgen voor de financiële steun van de Staat. SNS zal zich hiertoe melden bij minister Bos, zo snel als de Europese Commissie de soepelere voorwaarden van bankverzekeraar ING heeft goedgekeurd.

Dat liet ceo Ronald Latenstein weten bij de trading update over het derde kwartaal. ING wist eind oktober gunstigere voorwaarden te bedingen over de verkregen financiele injectie van de Staat. Volgens een woordvoerder van ING zouden de voorwaarden daarmee ,,ongeveer vergelijkbaar'' zijn met die van Aegon en SNS Reaal. Bestuursvoorzitter Latenstein lijkt dat duidelijk anders te zien. Als de gunstigere voorwaarden van ING door de Europese Commissie worden goedgekeurd zal ook SNS zich melden in Den Haag.

ING heeft bedongen dat het de helft van de ontvangen staatssteun (10 miljard euro) dit jaar tegen relatief gunstige voorwaarden mag terugbetalen. Onder de huidige voorwaarden mag SNS eenderde van de in totaal 750 miljoen aan staatssteun terugstorten voor 10 december 2009 zonder een extra opslag te betalen.

Trading update
In zijn trading update over het derde kwartaal meldt SNS weer winst, waarover later meer. Opvallend is allereerst wat niet besproken wordt in de tussentijdse rapportage.

Nu ING definitief afscheid heeft genomen van het bank-verzekeraarmodel is SNS Reaal de enige overgebleven Nederlandse financiële instelling die een bank en een verzekeringsmaatschappij onder één dak heeft.

Geen woord in de trading update over mogelijke splitsing in een bank- en verzekeringspoot. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers had het Utrechtse concern al laten weten het huidige model te blijven hanteren. De ommezwaai bij ING heeft dat voornemen blijkbaar niet veranderd.

Voornaamste reden voor ING om afstand te nemen van het ‘gemengd bedrijf' was de complexiteit. De voordelen van het bank-verzekeraarmodel bleken achteraf niet op te wegen tegen de vermeende voordelen, zoals de lagere kwetsbaarheid voor de rentestand.

SNS Reaal ziet dat voorlopig anders. Misschien ook omdat het concern een stuk kleiner is dan ING. Bovendien heeft SNS ervoor gekozen zich terug te trekken op de Nederlandse markt. Buitenlandse activiteiten gaan de deur uit.

Zwarte cijfers
Wat SNS wel meldt in zijn update is winst. Zwarte cijfers na een verlieslatende eerste helft van het jaar. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een winst van 26 miljoen euro, ziet de bezuinigingsrondes naar wens verlopen en heeft zijn eigen vermogen vergroot.

Het zorgenkindje in het eerste half jaar was Property Finance, de poot die de financiering van vastgoed voor zijn rekening neemt. Afwaardering in deze divisie deed de winst op bank- en verzekeringsactiviteiten in de eerste zes maanden wegsmelten.

En ook nu moet SNS een verlies rapporteren voor dit onderdeel. De verliezen zijn verder opgelopen ten opzichte van het tweede kwartaal. Daar staat tegenover dat de renteopbrengsten uit vastgoedfinanciering weer wat lijken op te lopen. Maar, zo meldt SNS Reaal, "de hogere rentebaten (worden) meer dan teniet ...gedaan door de gestegen bijzondere waardeverminderingen." Ook in het vierde kwartaal zal Property Finance tegenwind voelen.

Het is de verzekeringsdivisie die SNS de zwarte cijfers in trekt. Vooral de tak die levensverzekeringen verkoopt deed goede zaken. De binnengekomen premies wist SNS volgens eigen zeggen met veel succes te beleggen.
Gerelateerde artikelen