VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS Reaal gaat contant afrekenen met topbestuurders

Transparant, lange termijn en toch concurrerend. Dat moeten volgens SNS de kenmerken van het nieuwe beloningspakket voor de bedrijfstop zijn. Aandelenbeloningen gaan de deur uit. Wat dat op moet lossen is onduidelijk.

Beloningen en bonussen trekken na de kredietcrisis nog meer aandacht dan voorheen. En zeker als het gaat om een nieuw beloningsplan van een financiële instelling die nog steeds staatssteun op de balans heeft staan.

Als eerste valt op dat de maximale, totale beloning van topman Latenstein en zijn bestuur omlaag gaat. Latenstein gaat vanaf 1 januari 2010 een lager basissalaris verdienen dan voorganger Van Keulen. En ook de te behalen bonus is lager. De overige bestuursleden leveren alleen op variabele beloning in.

Om de hoogte van de beloning te bepalen is gekeken naar de beloningen van een forse groep andere beursfondsen. De beloningen van SNS zitten onder de gemiddelde beloning van die peer group.

Kanttekening daarbij is de samenstelling van deze vergelijkingsgroep. Behalve financiële instellingen (Delta Lloyd, ASR en Achmea) doen bijvoorbeeld de Britse vennootschap Logica en een paar vastgoedfondsen aan de vergelijking mee. En aluminiumproducent AMG, waar topman Schimmelbusch jaarlijks ruim vier miljoen toucheert voor volstrekt onduidelijke prestaties.

Bonus: aandeel in de ban
Aan bonussen kunnen SNS-bestuurders vanaf volgend jaar maximaal één basissalaris aan bonus verdienen en ook dat is een verlaging ten opzichte van het verleden.

Aandelen worden in de SNS-top niet langer als bonus uitgedeeld. Bestuurders krijgen alleen cash-bonussen. Dat was al zo voor de langetermijnbonus maar gaat nu ook gelden voor het extra beloning op korte termijn.

Het beloningsbeleid zou de belangen van aandeelhouders en bestuurders op één lijn moeten brengen. Een bonusbetaling in aandelen past in dat streven, maar SNS kiest daar uitdrukkelijk niet voor.

Eerder dit jaar zei toenmalig SNS-topman Van Keulen 'sorry' tegen aandeelhouders omdat 'we voorzichtiger hadden moeten zijn.' Blijkbaar heeft het concern de conclusie getrokken dat aandelenbeloning tot roekeloos gedrag leidt, terwijl het net de randvoorwaarden (doelstellingen) van bonussen zijn die voor een goede verhouding tussen beloning en prestaties moeten zorgen. 

Welke prestaties bestuurders moeten leveren om een bonus te behalen blijft onduidelijk. Het merendeel van de doelstellingen die SNS noemt is kwalitatief, niet in harde, vergelijkbare cijfers te vangen en niet te controleren voor aandeelhouders. 

Overigens doet SNS Reaal de aandelenbeloning niet voorgoed in de ban. De bankverzekeraar houdt nadrukkelijk een slag om de arm. Als blijkt dat aandelenbeloning "uit concurrentieoverwegingen noodzakelijk is" dan zou hierop het beleid aangepast moeten worden.

En dan zijn er nog de doelstellingen die bestuurders moeten behalen om de bonus (deels) binnen te halen.

Dit jaar geen bonus
Over 2009 hoeft de top van SNS Reaal geen bonus te verwachten. Al eerder was aangegeven dat de variabele beloning uitblijft nu het concern nog steeds aan het staatsinfuus ligt. In de toekomst zal een bonus alleen worden toegekend als het bedrijf winst maakt.

Voorzitter Raad van Bestuur Tijdperk van KeulenLatenstein 2009Tijdperk Latenstein 
 Basissalaris € 623.000 € 523.000 € 570.000
 Maximale bonus € 996.800  € 570.000
 Uitbetaling bonusLange termijn in aandelen  Alles in cash
    
 Overige leden Raad van Bestuur   
 Basissalaris € 467.780   € 467.780
 Maximale bonus € 598.758   € 467.780
 Uitbetaling bonusLange termijn in aandelen  Alles in cash
    Gerelateerde artikelen