VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Boskalis klinkt overnamesom voor Smit vast

Met een bliksemactie heeft baggeraar Boskalis 230 miljoen euro opgehaald om de overname van Smit Internationale deels te financieren. Begin volgend jaar krijgen aandeelhouders Boskalis nog de kans om zich uit te spreken. Voor Smit-beleggers heeft de top van Boskalis een stevig advies.

Zestig euro per aandeel was het eerste bod van baggeraar Boskalis op maritiem dienstverlener Smit. En zestig euro is meteen ook het ultieme bod, zo liet de top van Boskalis weten.

Dat brengt de totale overnamesom op 1,35 mrd euro in contanten. Het grootste deel van dat bedrag gaat Boskalis lenen.

Er is een principeakkoord met de banken gesloten om 600 tot 650 miljoen euro kredietfaciliteit beschikbaar te stellen met een vervalkalender van drie tot vijf jaar. Daarnaast leent Boskalis 400 tot 450 miljoen euro van de banken. Deze leningen worden gespreid over zeven tot elf jaar.

Om de overnamesom verder te bekostigen haalt Boskalis geld op bij aandeelhouders. Niet alle aandeelhouders kunnen zonder meer inschrijven op de emissie. Boskalis hanteert de accelerated bookbuilding method. Daarbij polsen begeleidende banken eerst tegen welke prijs beleggers bereid zijn aandelen te kopen, waarmee meteen de zekerheid wordt verkregen dat de aandelen ook werkelijk geplaatst worden.

Om de snelheid erin te houden zijn het de grotere beleggers die worden benaderd. Zo hebben Boskalis-aandeelhouders HAL en Delta Lloyd al laten weten voor maximaal 105 miljoen euro aan nieuwe aandelen in te slaan, zodat hun belang in Boskalis op peil blijft.

Synergie
De kosten voor de overname van Smit gaat Boskalis in ieder geval niet terug verdienen uit synergievoordelen. Daarover is Boskalis-topman Berdowski duidelijk tegenover aandeelhouders. Volgens de topman gaat het om een complementaire fusie is.Dit houdt in dat Boskalis zich transformeert van een bedrijf georiënteerd op één product, baggeren, naar ondersteuning van de klant bij het hele proces. Of anders gezegd van onderaannemer naar hoofdaannemer. Dit gebeurt nu onder andere bij de ontwikkeling van Maasvlakte 2.

Slechts bij de terminalactiviteiten zal een gering kostenvoordeel optreden maar ook hier werken de samen te voegen divisies in verschillende geografische gebieden. Het uitdrukken van de synergie in kostenvoordelen is daardoor gering. Het voordeel zit in het delen van mensen, materieel, kennis en kunde vanuit de diverse takken van sport.
Harde cijfers van deze zachte synergie kon Berdowski niet geven.

Culturen
Bestaande cultuur verschillen tussen de partners zijn te managen vond Heemskerk en vormen geen belemmering om de strategische synergie voordelen te behalen. Er is één kapitein op het schip, Berdowski. De huidige topman van Smit, Ben Vree, wordt op verzoek van de raad van commissarissen van Boskalis aan de raad van bestuur toegevoegd met als portefeuille Smit en de terminal divisie.

President-commissaris Bert Heemskerk moest er "niet aan denken" zonder Vree deze klus te moeten klaren. Critici delen de mening dat Vree door de garantie van een veilig plaatsje in het nieuwe bedrijf, waarschijnlijk gepaard met een riant salaris, is gezwicht. Een suggestie die door Heemskerk werd afgewezen.

Dreigement
Boskalis-aandeelhouders moeten hun zegen begin volgend jaar nog geven aan de overname. Met grootaandeelhouder HAL en Delta Lloyd aan boord lijkt dat geen onoverkomelijke horde te zijn.

Aandeelhouders Smit kunnen met de voeten stemmen. Als zij akkoord gaan met het bod zullen ze hun aandelen aanmelden bij een openbaar bod van Boskalis.

President-commissaris Heemskerk gaf aandeelhouders Smit op militante manier het advies dit te doen. Als het percentage aangemelde aandelen, zoals vermeld in het nog op te stellen biedingsbericht, niet wordt gehaald dan zal Boskalis "alle ons ten dienste staande middelen uit de kast halen, inclusief een mogelijke juridische fusie of een activa/passiva transactie." Smit-aandeelhouders zijn gewaarschuwd.Gerelateerde artikelen