VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Philips krimpt verder, maar brengt analisten in vervoering met cijfers

De vierdekwartaalcijfers van Philips brachten maandag analisten in vervoering. Zij repten van resultaten die ‘op alle fronten beter zijn dan verwacht'. Eén van hen had zelfs ‘de tranen in de ogen staan'. De onderneming zelf durft intussen niet te ver vooruit te kijken. Hoe goed gaat het eigenlijk met Philips?

Het elektronicaconcern boekte in het vierdekwartaal van 2009 een winst van 260 miljoen euro, waar in dezelfde periode in 2008 nog een verlies van 1,2 miljard euro werd geleden.

Een grote omslag, die met net name te danken is aan een sterke verlaging van de kosten, herstel in sommige eindmarkten en voortgaande omzetgroei in opkomende markten.

De omzet kwam echter lager uit dan in het vierdekwartaal in 2008: op 7,26 miljard euro tegenover 7,6 miljard euro in 2009. Wat wel weer een stijging is ten opzichte van de 5,62 miljard euro van het voorliggende kwartaal.

Over heel 2009 zag het technologiebedrijf de omzet dalen met 12 procent, van 26,4 miljard euro in 2008, tot 23,2 miljard euro in 2009.

Philips krimpt gestaag
En dat is meteen een opvallend punt dat de afgelopen jaren bij Philips speelt. De omzet daalt al een tijdje gestaag, terwijl de laatste jaren juist veel overnames zijn gepleegd.

Een van de oorzaken van de daling van omzet, is het afstoten van halfgeleiderbedrijf NXP. Maar de reeks acquisities die daar tegenoverstaat, zoals Lightning Lumineds in 2005 voor 850 miljoen euro, Genlyte in 2007 voor 1,8 miljard euro en de medische onderneming Respironics in 2007 voor 3,5 miljard euro, zou daar verandering in moeten brengen.

Doelstellingen voor 2010 loslaten
Gezien de achterblijvende omzet is het nu de vraag of Philips de in 2007 geformuleerde doelstellingen voor 2010 zal halen. Een deel daarvan werd begin december 2008 al losgelaten.

Het lijkt er gezien de huidige omzetcijfers op, dat ook de omzetdoelstelling van 34 miljard euro in 2010 terzijde moet worden geschoven.

Divisies
Ook de lange termijn doelstellingen voor de aparte divisies lijken niet langer reëel.

--Zo zag Consumer Lifestyle een omzetstijging op vergelijkbare basis van 1 procent tot 2,9 miljard euro. In de Verenigde Staten werd een forse daling ingezet, maar een redelijke groei in de opkomende markten compenseerde dit.

--Healthcare kende een omzetdaling van 1 procent. Hier werd dubbelcijferige groei in opkomende markten (Azië en Latijns Amerika) teniet gedaan door forse teruggang in de VS. Philips spreekt de hoop uit dat Obama snel met uitgewerkte plannen over de zorg komt zodat deze onzekerheid uit de markt verdwijnt.

--Ook bij Lightning werd een sterke groei in opkomende markten volledig teniet gedaan door vraagterugval in de VS.
 
--Vooral de commerciële vastgoed- en bouwmarkt is lastig en daar ziet Philips nog geen tekenen van herstel.

--Daar staat volgens het concern tegenover dat de automobielindustrie een opleving kende.

--Door de introductie van de LED technologie zal deze divisie snel veranderen. In plaats van veel vervangingsvraag vindt de aanschaf van lampen dan nog incidenteel plaats. Een ander inkomstenpatroon vergt een andere kostenbasis.

Voorzichtigheid troef
Op welke termijn de doelstellingen die voor 2010 stonden, dan wel moeten worden gehaald, is onduidelijk.

Veelzeggend is dat Philips aangeeft dat "Philips blijft gecommitteerd aan groei en het realiseren van ebita winstgevendheid van 10 procent of hoger". Maar een termijn durft het elektronicaconcern vanwege een "moeilijk economische klimaat" hieraan niet te verbinden.

Ondanks de opgaande lijn in de winstgevendheid sinds het eerste kwartaal van 2009, blijft de onderneming voorzichtig met betrekking tot de nabije toekomst.

Het herstel hangt onder meer af van hoe de wereldeconomie zich verder ontwikkelt. Bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee stelt dat zelfs een 'double dip' niet totaal moet worden uitgesloten.

Focus blijft op kostenbeheer
De focus blijft dus voorlopig op strikt kostenbeheer. In 2010 verwacht Philips reorganisatiekosten te nemen in de bandbreedte van 150 miljoen euro tot 250 miljoen euro.

In de afgelopen twee jaar trok de onderneming bijna 1 miljard euro uit voor de reorganisatie om de recessie het hoofd te bieden. De vaste kostenbasis is uiteindelijk met 700 miljoen op jaarbasis verlaagd, 100 miljoen euro meer dan eerder ten doel was gesteld.

Dat Philips ondanks de voorzichtigheid vertrouwen heeft in de toekomst, komt volgens de onderneming zelf tot uiting in het dividend. Dat wordt gehandhaafd op 0,70 euro per aandeel.
Gerelateerde artikelen