VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grotere stroppenpot drukt Van Lanschot in 2009 in rode cijfers

Van Lanschot Bankiers voelt de gevolgen van de recessie nog flink. Doordat meer leningnemers in de betalingsproblemen komen, heeft de bank een grotere voorziening moeten nemen om de verliezen die hieruit voortkomen op te vangen.

De omvang van de kredietvoorzieningen was in de tweede helft van het jaar hoger dan in de eerste helft. Over heel 2009 ging het om een bedrag van ongeveer 113 miljoen euro. In de eerste helft van het jaar was de voorziening bijna 51 miljoen euro.

Desastreus project
Van Lanschot meldt ook een ‘eenmalige' afschrijving voor een IT-project, maar geeft niet aan om welk bedrag het hier gaat.

In de eerste helft van het jaar moest de bank al bijna 35 miljoen euro afschrijven vanwege een desastreus uitgepakt IT-project, dat in 2005 is ingezet om de automatisering te vervangen en te moderniseren.

De kosten van het systeem zijn in de loop van de tijd danig uit de hand gelopen, terwijl het project steeds kleiner werd ingezet. Over de huidige stand van zaken bij het IT-project, maakt Van Lanschot verder niets bekend.

DSB Bank
Bovenop de oninbare kredieten en het mislukken van het IT-project, komt ook nog het omvallen van DSB Bank vorig jaar. Dit kost Van Lanschot 7,6 miljoen euro.

De Nederlandse banken draaien samen op voor de vergoeding van de spaartegoeden van klanten van DSB. Dit gebeurt naar rato van hun marktaandeel op de spaarmarkt.

En laat Van Lanschot, na een toename van de hoeveelheid spaargeld met 15 procent in heel 2008, over de eerste helft van 2009 het saldo weer met 5 procent zien dalen. Een geluk bij een ongeluk.

Bestuursvoorzitter Floris Deckers ijverde er nog wel voor om meer spaargeld binnen te halen, door een aan EU-commissaris Neelie Kroes over oneerlijke concurrentie op de spaarmarkt als gevolg van de staatsinmenging in Fortis Bank Nederland en ABN Amro. Maar ondervindt daar nu dus ook voordeel van. 

Rode cijfers over heel 2009
Van Lanschot meldt dat zonder de ‘eenmalige' afschrijving op het IT-project en de val van DSB, Van Lanschot een nettowinst van 20 miljoen euro had behaald. Nu is dat een nettoverlies van 15 miljoen euro, tegen een nettowinst van 30,1 miljoen euro in 2008.

In de tweede helft van het jaar haalde de bank wel weer een winst, van ongeveer 31 miljoen euro, tegenover het verlies van 46,3 miljoen euro over het eerste halfjaar.

Van Lanschot voert momenteel een reorganisatie door om tot een betere winstgevendheid te komen. Het personeelsbestand is met 9 procent ingekrompen. De bank liet weten dat het effect hiervan vanaf dit jaar zichtbaar zal worden in de resultaten. De reorganisatie is inmiddels afgerond.

De bank publiceert de definitieve cijfers over 2009 op 12 maart voorbeurs.
Gerelateerde artikelen