VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Staat steunt ING in strijd tegen Europese eisen rond kapitaalinjectie

Hij riep het al te pas en te onpas: ING wordt als gevolg van de staatssteun van vorig jaar november veel te hard aangepakt door Europa. Topman Jan Hommen krijgt nu ook steun van de Nederlandse Staat in zijn strijd tegen de Europese regels.

Minister Wouter Bos van Financiën en ING vechten beide in een separate zaak een deel van het besluit aan van eurocommissaris Neelie Kroes van mededinging over de staatssteun.

De partijen tekenen onafhankelijk van elkaar beroep aan bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg en trekken dus niet samen op in de strijd, zo benadrukt een woordvoerder van Financiën.

'Extra steun verleend door terugbetalingsvoorwaarden'
ING ontving in het najaar van 2008 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de Nederlandse Staat. De bank betaalde in december 2009 met een vervroegde aflossing 5 miljard euro terug. Dit gebeurde door het terugkopen van securities.

Die terugbetaling kreeg groen licht van de Europese Commissie, maar de EC was wel van mening dat de terugbetalingsconstructie in feite betekende dat ING 2 miljard euro extra staatssteun ontving. De bank hoefde namelijk een minder hoog rentepercentage te betalen dan bij de verstrekking van het noodkrediet was overeengekomen.

'Uitleg EC niet duidelijk'
Zowel de Staat als ING gaan nu in beroep tegen de kwalificatie dat hierdoor 2 miljard extra steun is verleend.
Volgens minister Bos heeft de Europese Commissie onvoldoende duidelijk gemaakt waarom ze de terugbetaling als extra steun kwalificeert. De Nederlandse staat maakte een rendement van 15 procent op het terugkopen door ING van de securities.

Het ministerie van Financiën wijst er ook op dat het niet aannemelijk is dat ING onder de oorspronkelijke voorwaarden ook al in december had afgelost. Zonder de in oktober 2009 afgesproken wijziging in de betalingsvoorwaarden was het volgens de Staat voor ING niet mogelijk geweest het benodigde geld voor de aflossing op te halen met een claimemissie.

'Rest aflossen wordt moeilijker'
De Nederlandse Staat wil zich spoedig terugtrekken als investeerder in de financiële sector, zo betoogt het ministerie van Financiën. De overheid is daarom bereid met ING te praten over het terugkopen door ING van de 5 miljard aan aandelen die de Staat nog houdt.

Dat wordt moeilijker nu de Europese Commissie de terugkoop van de eerste 5 miljard als additionele staatssteun beschouwt.

De Staat heeft bij het Gerecht van de Europese Unie gevraagd om een versnelde procedure. Die neemt enkele maanden in beslag. Een regulier beroep bij het EU-Hof duurt doorgaans meer dan twee jaar.

Concurreren
Daarnaast gaat ING afzonderlijk in beroep tegen de bepaling dat de bank vanwege de ontvangen staatssteun bij haar financiële producten geen prijsleiderschap mag tonen.

De bank mag in Europese landen waar het een dominante positie heeft, drie jaar lang geen gunstigere spaar- en hypotheekrentes berekenen dan de top-3.

Beklag
ING-topman Jan Hommen sprong in december 2009 op de barricaden en beklaagde zich in een brief aan eurocommissaris Neelie Kroes dat ING sinds de staatssteun, in zijn ogen onevenredig hard wordt aangepakt in Europa. 

De bank-verzekeraar werd door Kroes onder meer gedwongen 45 procent kleiner te worden. Het bedrijf besloot daarop in oktober 2009 zijn bank- en verzekeringsactiviteiten af te splitsen en andere onderdelen af te stoten.

Hommen gaf in zijn brief aan zich zorgen te maken over een mogelijk ongelijk speelveld dat wordt gecreëerd. ING wilde verder niets zeggen over de argumenten die Hommen daarbij gebruikt.

'Ik bestrijd dat we willekeurig gehandeld hebben', antwoordde Neelie Kroes zijn brief. daarbij uithalend naar kritiek van 'belanghebbenden die schaamteloos hoge bonussen incasseren op rekening van de belastingbetaler.'

Opmerkelijk
Deze week bleek dat Hommen het toch niet geheel oneens is met Kroes over de stappen die ING moet nemen.

Opvallend genoeg zei de topman deze week tegen de Commissie De Wit, die onderzoek doet naar de oorzaken van de kredietcrisis, dat ING al zo'n twee tot drie jaar overwoog om afscheid te nemen van het bedrijfsmodel van zowel bankieren als verzekeren.

"Het is een te risicovolle combinatie gebleken. Vooral de kredietcrisis heeft bijgedragen aan dat besef", aldus de topman.Gerelateerde artikelen