VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eerste verwatering bij Spyker aanstaande

Spyker heeft een uitgifte van extra aandelen nodig om de overname van Saab te bekostigen. Daardoor zal zodra de deal rondkomt, meteen de eerste verwatering van het aandeel Spyker plaatsvinden.

Het belang van topman Victor Muller kan hierdoor onder de dertig procent zakken. In dat geval hoeft hij geen bod uit te brengen op alle aandelen.

Spyker heeft maandagnacht in een verklaring meer helderheid gebracht over de financiering die hij nodig heeft om Saab nieuw leven in te blazen. Een deel van de vragen van de VEB wordt daarmee beantwoord, maar op sommige cruciale punten blijft onduidelijkheid bestaan.

De VEB stelde naar aanleiding van de overname van Saab zeven prangende vragen aan de topman, omdat er voor beleggers te veel onduidelijkheid bestond rond de financiering voor de overname en de verdere plannen met Saab.


In de verklaring van maandagnacht meldt Muller te verwachten dat Saab in 2012 winstgevend is. De topman wil in die twee jaar ook de productie opvoeren van de 20.000 auto's van afgelopen jaar tot het niveau van voor de crisis van 100.000 tot 125.000 auto's per jaar. Hij baseert zich daarbij op het bestaande ondernemingsplan van Saab en General Motors (GM).

Muller heeft voor de uitvoering circa 1 miljard dollar nodig.

Eerste verwatering
Van de 74 miljoen dollar die Spyker aan General Motors betaalt voor de overname van Saab, wordt 25 miljoen dollar gefinancierd door de uitgifte van nieuwe aandelen aan GEM Global Yield Fund.

Duidelijk is dat hiermee de eerste verwatering van het aandeel Spyker zal plaatsvinden. Er zullen miljoenen nieuwe aandelen bijkomen. Tegen de huidige beurskoers gaat het om ruim 5 miljoen stuks.

Maar het is nog de vraag tegen welke prijs dit gebeurt, over welke termijn het hierbij gaat en wat de verdere voorwaarden zijn.

Belang van Muller omlaag
Gevolg van de verwatering is wel dat het belang van Muller in Spyker weer daalt. Dat was boven de 30 procent uitgekomen doordat de topman het pakket van 4,6 miljoen aandelen voor een onbekend bedrag van Vladimir Antonov had overgenomen.

Volgens de wet bestaat bij een belang van meer dan 30 procent de verplichting een openbaar bod uit te brengen op de overige aandelen. Hierover zegt Muller in zijn verklaring dat hij ‘op dit moment' niet voornemens is een bod uit te brengen. Na de aandelenuitgifte is de kans groot dat dit ook niet meer nodig is.

Betaling aan GM
Spyker betaalt bij de afronding van de transactie op 15 februari een eerste bedrag van 50 miljoen dollar aan GM. De helft daarvan komt uit de aandelenuitgifte.

De tweede 25 miljoen dollar leent Spyker van Muller's nieuwe vehikel Tenaci Capital, een dochter van Investeringsmaatschappij Helvetia, de persoonlijke holding van Muller. Deze lening kan niet worden omgezet in aandelen.

Daarmee komt de bolidebouwer nog 24 miljoen dollar voor de betaling aan GM te kort. Dat deel moet in juli 2010 worden betaald. Muller meldt enkel dat hij hiervoor door meerdere investeerders is benaderd.

Lening van Europese Investeringsbank
Wat betreft de rest van de financiering die nodig is om van Saab een winstgevend bedrijf te maken, is duidelijk dat de grootste hap van 400 miljoen euro uit een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) moet komen. Daar is nog toestemming van de Europese Commissie voor nodig.

Die goedkeuring is essentieel voor het al dan niet doorgaan van de overname van Saab. Spyker verwacht de beslissing binnenkort.

Het geld van de EIB is vooral bestemd voor de ontwikkelingsafdeling Saab, die gaat werken aan technieken om het brandstofverbruik te beperken en alternatieve aandrijflijnen. Spyker zelf heeft geen toegang tot dit bedrag.

Afspraken met GM
Van de benodigde financiering van 1 miljard dollar is verder 326 miljoen dollar afkomstig van GM, in ruil voor preferente aandelen. Over deze transactie wordt vanaf 2012 dividend berekend. Het gaat om 6 procent en dat hoeft pas vanaf 2013 te worden betaald. Vanaf juni 2014 bedraagt het dividend 12 procent.

Bij deze afspraak wordt klaarblijkelijk rekening gehouden met het gegeven dat Muller de eerste twee jaar geen winstgevendheid bij Saab verwacht.

Daarnaast bieden de Amerikanen Saab onder meer gunstige leveringsvoorwaarden en mag Saab langer doen over het betalen van rekeningen.

GM krijgt door de preferente aandelen 0,01 procent van de stemrechten.

Antwoorden
Met de uiteenzetting van Muller worden echter niet alle vragen van de VEB beantwoord.
 
Zo blijft bijvoorbeeld nog onbekend welke prijs Muller heeft betaald voor het pakket aandelen van Vladimir Antonov en is niet duidelijk of de Rus nog betrokken is bij de financiering van Spyker.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen