VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Philips-topman Kleisterlee zet elektronicabedrijf jaar in koelkast

Niet Philips-topman Gerard Kleisterlee, maar zijn opvolger heeft straks de taak om het elektronicaconcern verder te transformeren en de omzet weer te laten groeien. Dat blijkt woensdag uit een interview met Kleisterlee in het Financieele Dagblad (FD). Maar wat doet Kleisterlee in zijn laatste jaar bij het bedrijf?

Tijdens de presentatie van de vierdekwartaalcijfers over 2009 werd al duidelijk dat de bestuursvoorzitter niet al te ver meer . Volgens Kleisterlee moet een dubbele dip in de economie niet worden uitgesloten en hangt het herstel bij de organisatie af van hoe de wereldeconomie zich zal ontwikkelen.

'Wanneer komt het?'
Het lijkt er dus op dat de topman zich er bij neer heeft gelegd dat hij zijn belofte uit 2006 om Philips te laten groeien, ook in zijn laatste jaar niet zal waarmaken. "Ik heb wel gedacht: wanneer komt het nou eens een keer?", zegt hij tegen het FD.

Kleisterlee heeft de afgelopen negen jaar hard gewerkt aan een cultuurverandering bij . Hij stelde in 2007 ambitieuze doelstellingen op onder de naam . Op het moment dat de crisis toesloeg, bleken die echter geenszins haalbaar.

Gevoelige tik
En dat was een domper. Philips zou vanwege een gedeelde focus op drie sterk verschillende divisies (medische systemen, verlichting en consumentenelektronica) en met een sterkere inzet op opkomende landen, juist behoorlijk conjunctuurbestendig moeten zijn.

In een neergaande markt zouden de verliezen bij de gevoelige divisie consumentenelektronica worden gecompenseerd door de tak met medische systemen, was de gedachte. Maar dit bleek in de praktijk niet te gebeuren.

De veelal geprivatiseerde ziekenhuizen, waaraan Philips' dure medische apparaten worden verkocht, bleken net zo goed grote problemen te hebben met het verkrijgen van nieuwe leningen als de overige afnemers van Philips. Van compensatie van andere divisies was dus geen sprake.

Kredietmarkt zwak
En de kredietmarkt blijft volgens Kleisterlee nog wel even zwak. Ondanks de aantrekkende economie verwacht hij hierin .

Want: het afwikkelen van de staatssteun aan banken zal het financieringsklimaat negatief beïnvloeden, er is een discussie gaande over de verhoging van kapitaalseisen voor banken, en de overheden moeten een enorm beroep doen op de kapitaalmarkten om hun schulden te financieren. Kortom het financieringsklimaat zal er zeker niet beter op worden, zegt de topman in het interview met het FD.

Philips, dat ruim 6 miljard dollar aan cash op de balans heeft staan, zal dat voorlopig ook zo houden. Een aandeleninkoop programma wordt in elk geval niet hervat. ‘Met het oog op de kwetsbaarheid van het financiële stelsel doe je er goed aan niet afhankelijk te zijn van financiering', stelt Kleisterlee terecht.

Zwakke broeder
Probleem bij Philips is dat het transformatieproces naar een organisatie die zich richt op licht en gezondheid, nog niet is voltooid. De afdeling Consumentenelektronica is nog steeds de zwakke broeder, die de resultaten van de rest van de organisatie omlaag trekt.

Dat bleek in 2008 al en in 2009 gebeurde dit eens temeer. Zonder ingrijpende veranderingen blijft deze tak een grote zorg voor Philips.

Hoewel Kleisterlee vanwege het economisch klimaat terughoudend is over de vooruitzichten van het bedrijf, zou hij meer duidelijkheid over de strategie mogen geven. Zeker nadat Vision 2010 is losgelaten.

Laatste acties
Waar gaat het naar toe met Philips en wanneer gebeurt dat? Een jaar wachten op de komst van een nieuwe bestuursvoorzitter en intussen enkel het hoofd zo goed mogelijk boven water houden, is niet genoeg.

Hoewel het voor Kleisterlee teleurstellend moet zijn dat hij niet degene is die oogst wat hij de afgelopen negen jaar heeft gezaaid, is het te hopen dat hij nog een paar verdere stappen zet. Het aanzwengelen van het afstoten van de divisie consumentenelektronica zou na tien jaar reorganiseren een mooi slotakkoord zijn.

Conglomeraat in afbouw

Het bouwen van een conglomeraat zat Philips lange tijd in het bloed en is decennia lang de strategie geweest.

Philips startte hiermee begin twintigste eeuw. De gloeilampenfabriek besluit dan zijn lampen in kartonnen doosjes te verpakken, en begint een eigen kartonfabriek.
 
In de loop van de jaren groeit Philips uit tot een enorm concern met vele takken, dat in de jaren zeventig en tachtig 300.000 tot 400.000 werknemers telt.

Maar de tijden veranderen en Kleisterlee begint een ambitieus veranderproces dat van Philips een stabiel bedrijf moet maken. En niet langer een verzameling losse technologiedivisies, waarvan de resultaten flink schommelen. 
 
Kleisterlee brengt het aantal divisies terug. De productie van halfgeleiders wordt ondergebracht in de spin-off NXP. Consultancy-tak Origin wordt afgestoten en de aandacht wordt verlegd naar gezondheid en welzijn.

Eind 2009 telt Philips 116.000 werknemers en drie divisies: Consumer Lifestyle, Ligting en Healthcare.Gerelateerde artikelen