VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AkzoNobel moet groei uit opkomende landen halen

Het kan nog wel enkele jaren duren voordat de volumes in de volwassen markten Europa en de Verenigde Staten terug zijn op hun oude niveaus. Dat stelt AkzoNobel-topman Hans Wijers donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het verf- en chemieconcern.

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen van analisten niet waar kunnen maken. Toch lijkt de onderneming in een sterke conditie te verkeren en klaar te zijn voor een wereldwijd herstel van de economie.

Waar in Europa en de Verenigde Staten een traag herstel in het verschiet ligt, verwacht Wijers wel een sterke groei van de opkomende markten, zoals China, India en Brazilie, waar het concern dan ook de komende jaren fors wil investeren.

Het afgelopen jaar ging de omzet van AkzoNobel met 10 procent omlaag naar 13,893 miljard euro. In het laatste kwartaal daalde de omzet echter al wat minder hard met nog maar 7 procent en liet de EBITDA zelfs een stijging zien van 4 procent.

Margeherstel dankzij kostenbesparingen
Over het gehele jaar nam het resultaat voor afschrijvingen, rente en belastingen echter met 8 procent af tot 1,768 miljard euro. Als percentage van de omzet liet de winstgevendheid wel een verbetering zien jaar op jaar. De EBITDA marge steeg tot 12,7 procent, 20 basispunten hoger dan vorig jaar. De onderneming zegt op weg te zijn om deze marge te verhogen tot 14 procent in 2011.

Het margeherstel is voornamelijk gedreven door kostenbesparingen. Daarbij gaat de kost voor de baat uit. Door een herstructureringslast van 119 miljoen euro in het vierde kwartaal, en een boete van de Europese Commissie van bijna 41 miljoen euro, behaalde het concern over de laatste drie maanden een nettoverlies.

Dividend omlaag
De resultaten vielen op alle fronten tegen. Zowel de omzetontwikkeling, als de EBITDA en netto resultaat liggen onder de verwachting van analisten. Beleggers reageren dan ook teleurgesteld op de cijfers en zetten het aandeel fors lager. Zij zullen ook dividendverlaging moeten slikken.

AkzoNobel stelt voor een slotbetaling van 1,05 euro te doen. Daarmee komt de totale uitkering aan aandeelhouders dit jaar, inclusief het interimdividend van 30 eurocent, uit op 1,35 euro. Een kwart lager dan het dividend van vorig jaar.

Goede positionering
Toch lijkt de onderneming zich voor de nabije en zeker voor de verre toekomst goed te hebben gepositioneerd. De kostenbesparingen worden voortgezet. Enerzijds om meer synergievoordelen te halen uit de fusie met ICI, anderzijds komen de besparingen uit additionele herstructureringen. Die moeten de onderneming minder complex maken en eventueel aanwezige overlap in operaties verwijderen.

De resultaten van deze inspanningen lijken binnen de divisie Performance Coatings reeds haar vruchten af te werpen. Ondanks dat de volumes en omzet juist hier het sterkst onder druk stond, steeg de EBITDA marge naar 14,5 procent, ruim 2,1 procentpunt meer dan in 2008.

Zwakste onderdeel
Zo ver is het bij Decorative Paints nog niet en de prestaties ogen het zwakst van alle drie de onderdelen. Vooral in de volwassen markten viel de omzetontwikkeling tegen, al was in het vierde kwartaal sprake van een stabilisatie van de volumes. De margedruk was echter groot vorig jaar.

De EBITDA marge duikelde van 11,9 naar 10,5 procent. Additionele maatregelen zullen juist in dit bedrijfsonderdeel nodig zijn om de winstgevendheid te verbeteren.

Chemie-tak sterkst
Specialty Chemicals presteerde van de drie onderdelen het sterkst en is de grootste en meest winstgevende divisie. Weliswaar namen de volumes af in de eerste drie kwartalen, net als bij de twee verfdivisies, maar het vierde kwartaal liet al weer een positieve ontwikkeling zien.

Over het gehele jaar bezien nam de marge met 40 basispunten af tot 15,6 procent. Maar het vierde kwartaal liet een sterke verbetering zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een toename van 13,4 tot 17,0 procent.

Sterke balans
De onderneming beschikt over een sterke balans, waarvan in de afgelopen periode diverse schulden op tijd zijn geherfinancierd. Hierdoor hoeven in het lopende jaar geen leningen meer afgelost te worden.

De organisatie is door de reorganisaties in toenemende mate "mean and lean" en voor toekomstige groei wordt geïnvesteerd in markten met een hoge groei, zoals de opkomende landen in Azië en Zuid-Amerika.

Daarmee lijkt de onderneming in een goede positie om te profiteren van een wereldwijd economisch herstel. Ook wanneer dat herstel in eerste instantie broos is en zich langzaam voltrekt, zoals AkzoNobel zelf verwacht. Eén teleurstellend kwartaal doet daar niets aan af.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen