VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Farmacie-activiteiten blok aan been DSM

De slechte prestaties bij de farmaceutische tak van DSM zijn er mede de oorzaak van dat de chemiereus in het vierde kwartaal een onverwacht verlies heeft geleden. De vooruitzichten van dit onderdeel zijn bovendien niet bepaald rooskleurig.

DSM heeft in het vierde kwartaal van 2009 een nettoverlies geboekt van 60 miljoen euro, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een nettowinst van 42 miljoen euro werd geschreven. En dat is opvallend.

Voor het vierde kwartaal van 2009 was juist gerekend op een goede vooruitgang ten opzichte van het laatste kwart van 2008. 'De laatste periode van recordjaar 2008 was voor de chemiereus heel slecht. De vraag voor 2009 is niet of het verbetert, maar hoeveel', zeiden analisten voor de resultaten bekend werden gemaakt.

Flink afwaarderen op Amerikaanse farmaceut
Onder meer noodleidende farma-activiteiten zijn de veroorzaker van de tegenvallende kwartaalcijfers. Door slechte prestaties van het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Catalytica, moest DSM in het laatste kwartaal flink afwaarderen.

De huidige slechte marktomstandigheden en lagere groeivooruitzichten voor deze activiteiten, veroorzaakten een afboeking van 240 miljoen euro. De chemiereus lijfde Catalytica tien jaar geleden in. 

Omzet uit griepvaccins weer omlaag
Opvallend genoeg liet de farma-tak in het vierde kwartaal wel een verbetering zien ten opzichte van het derde kwartaal van 2009. Dit was te danken aan de grieppandemie.

De omzet die werd gehaald uit griepvaccins, zal echter verdwijnen, waardoor deze kleine opleving van tijdelijke aard is. 

De netto-omzet bij farma daalde in het vierde kwartaal tot 195 miljoen ten opzichte van 216 miljoen euro in het slechte laatste kwartaal van 2008. Het bedrijfsresultaat daalde in die periode van 30 miljoen euro naar 16 miljoen euro in 2009.

Veel zit tegen
De resultaten bij de farma-tak blijven onder druk staan, verwacht ook DSM. Het onderdeel kampt vooral met een aanhoudende prijsdaling. 

Afgelopen jaar speelden de geringe vraag vanuit farmaceutische ondernemingen, vertragingen bij de goedkeuring van producten en het verlies van enkele grote contracten de divisie parten.


Opgaande lijn
Ondanks de problemen bij farmacie, zag DSM een opgaande lijn in de tweede helft van 2009. Het concern wist bovendien in 2009 de schuld te halveren tot 830 miljoen euro, van 1,8 miljard euro eind 2008.

Dit was vooral te danken aan het operationeel bedrijfskapitaal dat met ruim een kwart werd teruggebracht tot 1,5 miljard euro.

Nutrition sterk
Waar de farmacie-tak zorgen baart, presteerde Nutrition, de voedingsdivisie van DSM, in het vierde kwartaal beter dan verwacht. Met dank aan een aanhoudende stijging van de vraag en relatief stabiele prijzen die het bedrijf voor de producten kan vragen.

Nutrition, dat onder andere vitamines en diervoeding produceert, kwam afgelopen jaar opnieuw ruim boven het strategische margedoel, met 23 procent.

Voor 2010 verwacht het bedrijf het doel opnieuw te overtreffen, met een lichte daling van de marge, tot niet lager dan de 21,6 procent in 2008.

Nutrition was in 2009 goed voor 2,8 miljard euro omzet, een groei van 4 procent op een totaal voor DSM van 7,9 miljard euro.

Voorzichtig herstel Material Sciences
Ook een opsteker is dat na een moeilijk eerste half jaar, Material Sciences in de tweede helft van 2009 herstel toonde. Deze divisie is nauw verbonden met de auto-industrie, elektronicasector en bouwbranche, markten die het hardst werden geraakt door de recessie.

DSM verwacht dat de bouwsector en maritieme markt zich in de eerste helft van het jaar mondjesmaat herstellen.

'Een van de moeilijkste jaren ooit'
Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma noemde 2009, 'ongetwijfeld een van de moeilijkste jaren in de geschiedenis van DSM'. En de algehele economische vooruitzichten blijven volgens de topman nog wel even onzeker.

'Hoewel de meeste economieën een gedeeltelijk herstel laten zien, blijft dit herstel ongelijkmatig verlopen', aldus Sijbesma. Om die reden geeft het concern ook geen concrete vooruitblik voor 2009. 

Gevaren voor herstel
Sijbesma somt in de cijferrapportage een trits risico's op die het herstel negatief kunnen beïnvloeden.

* Financiële systemen zijn nog niet stabiel en de hogere solvabiliteitsratio's die banken moeten aanhouden hebben invloed op hun bereidheid om leningen te verstrekken.

* Stimulerende maatregelen door overheden drogen op en de hoge overheidstekorten en -schulden zullen vroeg of laat restrictieve maatregelen noodzakelijk maken.

* De hoge werkloosheid dempt het consumentenvertrouwen.

* De aanhoudende focus op cash in de private sector kan een beperking vormen voor een snel herstel van private investeringen.

Groei uit opkomende markten
Sijbesma verwacht dat de groei in 2010 voor een aanzienlijk deel uit Azië moet komen. De groeiverwachtingen voor Noord-Amerika en Europa zijn voor het komende jaar niet heel groot.

Vooral China zal de grootste invloed hebben op DSM.

De omzet in China groeide in 2009 licht tot 1,2 miljard dollar. DSM verwacht in 2010 'dichtbij' de doelstelling van 1,5 miljard dollar te komen. Sijbesma noemt dit een enorme sprong. 'Dit zou een verdriedubbeling betekenen in vijf jaar tijd, waar we aanvankelijk hadden ingezet op een verdubbeling', zei de topman.

Sijbesma verwacht dat de omzetgroei van DSM in 2010 in lijn zal zijn met de economische groei. Voor de Verenigde Staten rekent hij op een plus van 2 tot 3 procent, in Europa een stijging van 1 tot 2 procent en in China een toename van 9 procent.

Omzet 2009 nog omlaag
De totale omzet in het vierde kwartaal daalde nog, naar 2,02 miljard euro, van 2,09 miljard euro in het laatste kwart van 2008. Autonoom daalde de omzet echter met 16 procent door de recessie.

Lagere prijzen drukten de inkomsten, behalve bij Nutrition.

En dat laatste moet ondanks de voorzichtige geluiden en langzame gang opwaarts, toch wat vetrouwen geven in de toekomst van DSM.

De divisie blijft stabiel en dat is gunstig aangezien het onderdeel goed is voor 65 procent van de operationele winst. Gerelateerde artikelen