VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meevallende cijfers voor ASMI ondanks kwakkelende front-end divisie

De immer kwakkelende front-end divisie (chipproductie) van ASMI, brengt de halfgeleiderfabrikant nog steeds in de problemen. Hoewel de resultaten daardoor niet bepaald om over naar huis te schrijven zijn, presteerde het concern wel minder slecht dan de markt verwachtte.    

Beleggers reageerden donderdag aanvankelijk zeer enthousiast op de prestaties van ASMI. Een half uur na het openen van de handel zetten zij het aandeel ruim 8 procent hoger. Tegen het einde van de handelsdag resteerde een plus van 2,2 procent. 

Over het gehele jaar 2009 werd een omzet behaald van 590,7 miljoen euro, een daling van 21 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het nettoverlies kwam uit op 106,6 miljoen euro (2,06 per aandeel), tegen een winst van 18,4 miljoen in 2008 (0,35 per aandeel).

Volgens ASMI is het wel bemoedigend dat in het vierde kwartaal van 2009 beter is gepresteerd dan in het derde kwartaal, met zowel een hogere omzet als een lager nettoverlies. Ook de groei van de orderportefeuille stemt positief. Die is vanaf het tweede kwartaal onophoudelijk gegroeid en inmiddels het dubbele van wat het eind 2008 was.

Verwatering op de loer
Als deze positieve ontwikkelingen zich ook daadwerkelijk in positieve resultaten laten vertalen, is het echter nog maar de vraag of aandeelhouders daar volledig van kunnen meeprofiteren. In november heeft ASMI 150 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties.

De houders hebben het recht om deze obligaties om te zetten in nieuwe aandelen ASMI, tegen een uitoefenprijs van 17,09 euro. Dit kan voor een verwatering van ruim 16 procent zorgen.

Front-end kwakkelt nog steeds
Opvallend is het verschil in prestaties tussen front-end (chipproductie) en back-end (assemblage van chips). De front-enddivisie is volledig in handen van ASMI, de back-enddivisie, ASM Pacific Technology, is deels in handen van beleggers, via een beursnotering in Hong Kong.

Al jaren presteert front-end ondermaats, waardoor de beurswaarde van heel ASMI lager uitkomt dan de waarde van de deelname in ASM PT. Volgens het management is er echter significant voordeel te behalen uit het bijeenhouden van beide divisies.

De cijfers van de afgelopen vier jaar laten daarentegen geen rooskleurige ontwikkeling zien. Al jaren draagt front-end procentueel minder bij aan de omzet van ASMI dan aan de brutowinst. Daarnaast neemt het aandeel van front-end in de omzet en brutowinst af in de periode 2007-2009.




Gerelateerde artikelen