VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wessanen hint nadrukkelijk op uitgifte van nieuwe aandelen

Wessanen heeft extra geld nodig om haar nieuwe strategie gestalte te geven. Het Utrechtse levensmiddelenconcern heeft bij de jaarcijferpublicatie aangekondigd balansversterkende maatregelen te overwegen om "financiële armslag te creëren voor de uitvoering van haar strategische en operationele plannen". Hiermee hint Wessanen nadrukkelijk op een uitgifte van nieuwe aandelen.

Een verdere verruiming van de bankafspraken zal gelet op de relatief hoge nettoschuldpositie niet haalbaar zijn.

Na een desastreus verlopen jaar met een recordverlies en bovendien slechte vooruitzichten lijkt een kapitaalinjectie toch ook vooral nodig om het bedrijf overeind te houden na 2010, een jaar dat Wessanen typeert als "een jaar van investeren". Ook aan overnames wordt alweer gedacht.

Krimp zet door
In het vierde kwartaal van 2009 zag Wessanen, dat merken voert als Zonnatura, Biorganic, Whole Earth en Beckers, haar omzet uit voortgezette activiteiten verder dalen met bijna 5 procent naar 168,9 miljoen euro.

Over geheel 2009 kwam de omzet uit op 702,5 miljoen euro, een daling van ruim 3 procent, terwijl het nettoverlies uitkwam op 219 miljoen euro (2008: 29,4 miljoen euro winst).

Europese verliezen
Ruim 44 miljoen euro van het totale verlies komt voor rekening van de Europese activiteiten waarop het afgeslankte Wessanen wil voortborduren. 

Het bedrijf moet flink afwaarderen op haar bezittingen in de Benelux. Dit geeft aan dat de potentie van deze markten lager is dan waarvoor ze aanvankelijk in de boeken stonden.  

Het resultaat op afgestoten onderdelen kwam uit op 83 miljoen euro en wordt vooral veroorzaakt door afboekingen op de compensabele verliezen en boekverliezen op verkochte onderdelen.

Deze zullen als gevolg van de verschillende desinvesteringen (zie tabel) niet langer door Wessanen kunnen worden verrekend met toekomstige winsten.

Afboeking
Bij de presentatie van de halfjaarcijfers bleek al dat Wessanen voor 80,6 miljoen euro had afgeboekt op haar latente belastingvorderingen. Dit hing grotendeels samen met de lagere dan aangenomen winstgevendheid van ABC en met de mogelijke desinvestering van Tree of Life.


Jaar van transformatie
"2009 was voor Wessanen een jaar van grote verandering en transformatie", aldus topman Frans Koffrie Koffrie zal per 1 juni aanstaande als bestuursvoorzitter worden opgevolgd door de van Sara Lee weggehaalde Piet Hein Merckens.

Wessanen verkocht met forse boekverliezen diverse onderdelen in de Verenigde Staten en moest orde op zaken stellen bij de Amerikaanse sapjesfabrikant ABC (afstoting gepland voor 2011) nadat daar een jaar geleden onregelmatigheden in de boekhouding waren geconstateerd.

De netto schuld van Wessanen verminderde eind 2009 tot 175 miljoen euro. Eind januari 2010 zijn met de opbrengsten van de verkoop van het Amerikaanse onderdeel Tree of Life 110 miljoen euro aan leningen afgelost.

De schuldratio (nettoschuld ten opzichte van bedrijfsresultaat) moet structureel onder de 2,5 liggen. Per ultimo 2009 bedroeg deze 4,3 en moest Wessanen aan haar banken vragen om een zogenaamde ‘waiver'. Volgens financieel topman Frans Eelkman Rooda heeft Wessanen hiervoor geen boete hoeven betalen.

Kampioen in gezondheidsvoeding
Wessanen kondigde vorige maand al aan zich te willen richten op de Europese markt voor gezondheidsvoeding en daar kampioen te willen worden met het grootste marktaandeel. De diepvriesactiviteiten (Beckers) zullen op termijn verkocht worden. In 2010 zal fors geïnvesteerd moeten worden in het ondersteunen van de merkenportefeuille door de marketing-, promotie- en verkoopuitgaven op te schroeven.

Voor het komend jaar verwacht het concern uitdagende economische omstandigheden met oplopende werkloosheid en een lager consumentenvertrouwen. Dit roept de vraag op in hoeverre consumenten bereid zullen zijn de hogere prijzen voor biologische producten te betalen. Wessanen meent dat deze premie nog altijd rond de 30 a 40 procent is.

Overnames
Om Wessanen's ambitie te verwezenlijken wordt ook aan complementaire overnames gedacht. Op middenlange termijn moet de omzet naar een miljard euro en Wessanen wil een leidende rol in de consolidatie op de Europese markt. Bij het beoordelen van overnamekandidaten staat het realiseren van schaalgrootte centraal.

Verder moeten acquisities direct gaan bijdragen aan de winst per aandelen en vanaf het tweede jaar een waardeverhogend effect te hebben (rentabiliteit hoger dan de kapitaalskosten).Gerelateerde artikelen