VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fietsenfabrikant Accell toont blakende conditie in moeilijk klimaat

Accell presteerde uitstekend in het afgelopen jaar. Vrijwel alle financiële gegevens en ratio's duiden op een buitengewoon goede conditie. Smetje is echter nog steeds de ontwikkeling in de relatief kleine fitnessdivisie.

De markt voor de fietsenfabrikant was in 2009 bepaald niet gemakkelijk. De dynamiek was groter dan in voorgaande jaren. Er vonden meer verschuivingen plaats in het type fietsen dat verkocht werd.

Onzekere tijd
De voorspelbaarheid van de consumentenvraag nam duidelijk af. Als gevolg daarvan werden dealers terughoudender met vooruit bestellen en voorzichtiger met het opbouwen van voorraden in de winter.

Daarnaast hadden de dealers minder goede mogelijkheden voor de financiering, hetgeen de onzekerheid ten aanzien van de afzet voor Accell vergrootte.

De onderneming heeft goed ingespeeld op deze operationele en ook financiële uitdagingen.

Gemiddelde verkoopprijs omhoog
Daarbij speelden de thema's als gezondheid, milieubewustzijn, mobiliteit en actieve recreatie Accell in de kaart. Consumenten bleken ondanks de economische tegenwind bereid geld uit te geven aan fietsen en dan vooral voor elektrische fietsen, sportieve fietsen en fietsen voor speciale doelgroepen.

De voorkeur voor dergelijke typen tweewielers vertaalt zich uiteindelijk in bijvoorbeeld een stijging van de gemiddelde verkoopprijs van 415 euro tot 439 euro.

Dividend omhoog
De omzet nam met 6 procent toe tot 572,6 miljoen euro, waarvan 5 procent autonome groei was. De nettowinst steeg harder met 15 procent tot 32,7 miljoen euro.

Dat resulteerde in een winst per aandeel van 3,30 euro, 12 procent hoger dan de 2,95 euro per aandeel over 2008. Daarvan krijgen aandeelhouders 1,58 uitgekeerd in contanten of aandelen en dat is ruim 11 procent meer dan het voorgaande jaar.

Fitnessdivisie negatieve dissonant
Smetje op de mooie cijfers is de ontwikkeling van de fitness divisie. De omzet liep hard terug van 39,9 miljoen euro naar 29,7 miljoen euro. Hoewel de organisatie aangepast werd aan lagere omzetniveaus, kon een verslechtering van de winstgevendheid niet voorkomen worden.

Het negatieve resultaat liep verder op van 0,7 miljoen euro in 2008 tot 2,5 miljoen euro in het afgelopen jaar. De divisie is goed voor slechts 5 procent van de concernomzet. Daarmee is deze vreemde eend in bijt relatief klein.

Afstoten?
De VEB wees al eerder op de mogelijkheid om het onderdeel af te stoten. De opbrengst kan beter geïnvesteerd worden in de wel winstgevende fietsactiviteiten. Accell lijkt deze mogelijkheid ook open te houden, getuige de opmerking dat "zodra stabilisatie in de fitnessmarkt is opgetreden, alle strategische opties herijkt zullen worden."

Uitkijken naar overnames
Accell heeft sterke posities in Nederland en Duitsland, maar is verder geografisch versnipperd met relatief geringe omzetten in diverse andere landen.

Voor de toekomst kijkt de onderneming naar overnames. Daarbij wordt gekeken naar Zuid Europa, maar ook de Verenigde Staten behoort tot de mogelijkheden. Hiertoe worden op dit moment reeds gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten.

De balans biedt alle ruimte voor aanvullende overnames. Met een sterk verbeterde solvabiliteit van 45 procent, een netto schuld / EBITDA ratio van 1,5 en een solide operationele kasstroom beschikt Accell over een blakende financiële conditie.Gerelateerde artikelen