VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

'AFM vermoedt handel met voorkennis in top Van der Moolen'

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft een onderzoek ingesteld naar handel met voorkennis in de top van het vorig jaar omgevallen handelshuis Van der Moolen (VDM).

Dat schrijft maandag op basis van een brief van de toezichthouder aan de curatoren, die de krant heeft ingezien.

heeft de afgelopen jaren voor enkele tientallen miljoenen euro's eigen aandelen ingekocht. De AFM vermoedt dat mensen in de top van het handelshuis in aandelen VDM hebben gehandeld, terwijl ze op de hoogte waren van de uitvoering en de timing van de inkoopprogramma's.

Zwalkend beleid

Daarmee klinkt het zoveelste signaal dat het de afgelopen jaren goed mis zat bij VDM.

Het bedrijf lijkt ten onder gegaan aan . Een reeks geldverslindende projecten, zoals de start van een handelsplatform voor particuliere beleggers, kostte het bedrijf miljoenen euro's. De inkoop van eigen aandelen, waar de AFM nu onderzoek naar doet heeft het eigen vermogen ook uitgehold.

Enquêteverzoek
De VEB diende vlak na het faillissement van het handelshuis in september 2009 een in bij de Ondernemingskamer. Met het indienen van het verzoekschrift is de eerste stap gezet om voor gedupeerde beleggers de feiten over het faillissement helder te krijgen.

Ook bestaat de indruk van belangenverstrengeling. Beleggers plaatsen grote vraagtekens bij het gevoerde bestuur en het gehouden toezicht door de raad van commissarissen.

De grote verliezen over de laatste jaren staken bovendien schril af bij de resultaten van vergelijkbare ondernemingen over dezelfde periode. Daardoor is de liquiditeitspositie sterk uitgehold.

Opening van zaken
Tot kort voor het faillissement werden publieke mededelingen gedaan waarin een te rooskleurig beeld van de toekomstperspectieven van Van der Moolen werd geschetst.

Een onafhankelijk uit te voeren onderzoek naar het faillissement moet opening van zaken geven over het beleid en wie verantwoordelijk is voor de misstappen.
Gerelateerde artikelen