VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

16 juli 2015

VEB bereikt schikking voor achterban in debacle Van der Moolen

VEB bereikt schikking voor achterban in debacle Van der Moolen
  • Pagina printen
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Bijna zes jaar nadat handelshuis Van der Moolen failliet ging, heeft de VEB voor haar leden een schikking bereikt. De VEB verwacht dat zij bij haar aangesloten beleggers daarmee adequaat kan compenseren.

Wanbeleid. Zo kwalificeerde de Ondernemingskamer begin 2013 de gang van zaken bij Van der Moolen in de jaren voor het faillissement in 2009.  

De rechters baseerden hun oordeel onder meer op een gerechtelijk onderzoek naar het functioneren van bestuurders bij de onderneming.

Uit die feitenreconstructie kwam een beeld naar voren van bestuurders die grossierden in ondoordachte plannen, slechte corporate governance en grootschalige belangenverstrengeling.

De VEB heeft zich vanaf 2009 ingezet om recht te halen voor zijn achterban. Dat heeft nu geresulteerd in een schikking voor VEB-leden.

Hieronder volgt de officiële bekendmaking van deze schikking. De voor compensatie in aanmerking komende  VEB-leden worden spoedig geïnformeerd over de wijze waarop claims ingediend kunnen worden. 

Over vergoeding en verdeling

De VEB heeft met voormalige bestuurders en commissarissen van Van der Moolen – uitsluitend zij die door de OK wegens wanbeleid aansprakelijk werden geacht - en met hun aansprakelijkheidsverzekeraar een minnelijke regeling getroffen. 

Erkenning van enige aansprakelijkheid heeft niet plaatsgehad. De regeling houdt onder meer in dat VEB tegen finale kwijting een schikkingsbedrag zal ontvangen ter verdeling onder haar leden die tevens VDM-aandeelhouders zijn of waren. 

De VEB zal de desbetreffende leden hierover nader informeren. Bij de compensatieberekening zullen staffels worden gehanteerd, waarbij VEB leden met hogere verliezen een relatief kleiner deel van het verlies gecompenseerd krijgen. 

Pas zodra alle claims zijn ingediend, beoordeeld en verwerkt door een externe claims administrator, zullen de staffels en de staffelpercentages worden vastgesteld, en kan definitief worden bepaald welk deel van het geleden koersverlies van een deelnemend VEB lid wordt vergoed. 

De VEB verwacht dat de getroffen schikking in lijn is met of beter is dan vergelijkbare Amerikaanse schikkingen.

Accountant

Accountant EY was geen partij bij de schikking. De VEB bestudeert de mogelijkheden om deze voormalige accountantvan Van der Moolen aan te spreken.

Dat EY, voorheen bekend als Ernst&Young, tekortgeschoten is in zijn controlewerkzaamheden werd al eerder duidelijk. De Accountantskamer, de gespecialiseerde tuchtrechter voor registeraccountants, berispte EY  hier al eerder voor.

Compensatie

VEB-leden die in aanmerking willen komen voor compensatie dienen vóór 12 december 2014 VEB lid te zijn geworden (en te blijven tot aan het moment van uitkering). Compensatie kan worden verkregen over de relevante periode van 1 januari 2005 tot en met 16 juli 2009 (waarover per saldo verlies moet zijn geleden).


Gerelateerde artikelen

VEB-leden oordelen gunstig over Effect, maar zijn vooral lid voor de belangenbehartiging
VEB-leden oordelen gunstig over Effect, maar zijn vooral lid voor de belangenbehartiging
07-09-2017

Leden van de VEB beoordelen hun magazine Effect gemiddeld met het cijfer 7,…

Lees verder

VEB effect lidmaatschap
Update na aandeelhoudersvergadering: Puzzelboekjes blijven gemoederen bezighouden bij Telegraaf
Update na aandeelhoudersvergadering: Puzzelboekjes blijven gemoederen bezighouden bij Telegraaf
01-09-2017

De puzzelboekjes van Keesing spelen de hoofdrol in de overname van TMG door…

Lees verder

VEB telegraaf TMG
VEB bereikt schikking met accountant Deloitte voor InnoConcepts-aandeelhouders
VEB bereikt schikking met accountant Deloitte voor InnoConcepts-aandeelhouders
22-08-2017

Beleggersvereniging VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Deloitt…

Lees verder

compensatie innoconcepts
VEB vraagt AFM om onderzoek naar controle laatste jaarrekening van Imtech
VEB vraagt AFM om onderzoek naar controle laatste jaarrekening van Imtech
20-06-2017

Accountant geeft goedkeurende verklaring jaarrekening af vijf maanden voor …

Lees verder

VEB imtech faillissement