VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Levensverzekeringen doen het voor SNS ondanks teruglopend marktaandeel

Bankverzekeraar SNS Reaal had winst aangekondigd over het eerste kwartaal en winst is het geworden: 42 miljoen. De verzekeringsactiviteiten krijgen de eer het definitieve zetje richting zwarte cijfers te hebben gegeven, de vastgoedtak blijft voor tegenvallers zorgen.

SNS Reaal heeft in het eerste kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte nettowinst. De Utrechtse bank verzekeraar boekte een nettowinst over het eerste kwartaal van euro 42 mln, na een verlies van euro 4 mln in dezelfde periode een jaar eerder.

Het verbeterde resultaat ten opzichte van een jaar geleden komt volgens SNS volledig voor rekening van de verzekeringstak.  Met bankieren verdiende SNS ongeveer evenveel als een jaar geleden, wat neer moet komen op een winst van circa 32 miljoen euro.

Verzekeren
Toch was het niet alleen maar hosanna voor de verzekeringspoot. De schadeverzekeringen lieten maar een zeer bescheiden winst zien. En dat geldt ook voor pensioenverzekeraar Zwitserleven. Vorig jaar werd hier nog 14,5 miljoen euro winst geboekt. Nu drukt een reservering voor de woekerpolis-regeling de winst naar een ‘bescheiden’ niveau.

De winstgroei was te danken aan de levenverzekeringentak. Het marktaandeel in de markt voor levensverzekeringen nam weliswaar af ten opzichte van een jaar eerder, de premie-inkomsten daalden  en de beleggingsresultaten vielen tegen.

Dat desondanks winst werd geboekt was te danken aan de zogenoemde rentederivaten. In het algemeen worden deze renteswaps (uitruilen van rentecontracten) gebruikt door bedrijven om zich in te dekken tegen renterisico’s. Voor SNS is de handel dit kwartaal de prijsknaller.

De hoogte van de winst op het leven-onderdeel maakte SNS Reaal niet bekend.  Maar dat een verbetering ten opzichte 2,5 miljoen euro die gemiddeld over het eerste kwartaal 2009 werd gemaakt is duidelijk.

Vastgoed blijft somber
Ook niet onverwacht maar desalniettemin zorgelijk zijn de aanhoudende sombere geluiden vanuit de vastgoedtak van SNS Reaal: SNS Property Finance.

De vastgoedtak van SNS kocht in 2006, bijna op de top van de markt, Bouwfonds Property Finance. Dit leverde een leningenportefeuille op ter waarde van circa 10 miljard euro, waarvan 2 miljard euro over de grens uitstaat. Een groot deel daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten en Spanje, regio's die hard geraakt zijn door de crisis.

SNS is de portefeuille aan het afbouwen. De uitstaande leningen bij de vastgoedfinancieringstak werden verminderd tot euro 12,8 mrd van euro 13,2 mrd. De verlieslijdende internationale leningenportefeuille kromp met 0,3 mrd tot euro 3,3 mrd, door aflossingen en de verkoop van een aantal leningen in de VS. Het percentage leningen met een betalingsachterstand op de totale kredietportefeuille daalde 11,1%, van 11,9% aan het einde van 2009.

 Vergelijken
-SNS publiceert geen volledig overzicht van cijfers over de eerste drie maanden, maar slechts een trading update. -Bij de halfjaarcijfers volgen details.
-Waar de prestaties in de eerste drie maanden van 2010 worden vergeleken met die van het eerste kwartaal 2009 is vergeleken met de halfjaarcijfers 2009 gedeeld door twee.
Staatssteun
SNS Reaal verwacht de resterende staatssteun te kunnen afbetalen in 2012, wanneer het staatskapitaal kan worden geconverteerd in aandelen SNS Reaal."Bij eerdere terugbetaling dan de afgesproken datum moet een terugbetalingspremie worden betaald van 50%. Dat is economisch niet interessant", aldus topman Latenstein. Eerder had SNS Reaal aangegeven "een kleine kans" te zien dat de staatssteun in 2011 zou kunnen worden terugbetaald, maar dat de terugbetalingspremie een belemmering was. SNS Reaal ontving in 2008 een kapitaalinjectie van euro 750 miljoen, waarvan een eerste deel van euro 185 miljoen werd terugbetaald in november 2009.

Verwachtingen
SNS Reaal ziet de nu voor winstgroei zorgende levensverzekering marktaandeel terug veroveren. Daar staat tegenover dat de bankverzekeraar er rekening mee houdt dat de waardeverminderingen in de vastgoedportefeuille de rest van het jaar ‘op een relatief hoog niveau’ blijven.
Gerelateerde artikelen