VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wessanen koopt ontslagen topman af voor nog eens 500 duizend euro

Wessanen heeft met haar gewezen topman Ad Veenhof overeenstemming bereikt over diens ontslagvergoeding. Daarmee lijkt een einde gekomen aan een ongekend partijtje modder gooien tussen bedrijf en voormalig topman.

Veenhof ontvangt nog eens ruim 435 duizend euro en de helft van zijn in 2007 en 2008 voorwaardelijk toegekende aandelen. Met de schikking beëindigen partijen definitief hun juridische strijd. Daarnaast behoudt Veenhof de onvoorwaardelijk aan hem toegekende aandelen. In totaal gaat het waarschijnlijk om ten minste 35 duizend aandelen die momenteel een waarde vertegenwoordigen van ruim 100 duizend euro.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde in september vorig jaar al dat Wessanen 550 duizend euro aan Veenhof moest overmaken. Daarop kondigde Veenhof aan een bodemprocedure te starten om alsnog zijn volledige contractueel vastgelegde vertrekvergoeding op te eisen.

Vooral Wessanen zal er veel aan gelegen zijn geweest om het niet op een rechterlijk oordeel te laten aankomen. Veenhof leek met zijn arbeidscontract in de hand namelijk de beste papieren te hebben.

Riante vertrekvergoeding
In februari 2009 stuurden de commissarissen onder leiding van Durk Jager (oud topman van Procter & Gamble) Ad Veenhof de laan uit vanwege teleurstellende resultaten en onenigheid met commissarissen over de strategie en het dividendbeleid. Wessanen en Veenhof gingen vervolgens ruziënd over straat om uiteindelijk het arbeidscontract voor de rechter te laten beëindigen.Deze bestond uit een ongewoon lange opzegtermijn van twaalf maanden, één bruto jaarsalaris (2008: 558.000 euro), een bonus ter grootte van één basissalaris en een pensioenbijdrage. Alles bij elkaar ruim drie basissalarissen.

Blunderende commissarissen
Commissarissen waren zich echter pas bewust van deze regeling nadat zij Veenhof ontslagen hadden. Bij Veenhof's herbenoeming in 2007 werd nog expliciet gemeld dat de topman bij een eventueel vertrek recht had op maximaal één jaarsalaris zoals de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur voorschrijft.

Commissarissen bleken het door henzelf ondertekende contract dus niet te kennen. Ten tijde van de aandeelhoudersvergadering (september 2009) waarin Wessanen aan haar aandeelhouders voorstelde het arbeidscontract van Veenhof te ontbinden, liet Jager cryptisch weten dat "Wessanen de gemaakte afspraken anders interpreteert". Wessanen stapte naar de rechter om onder de afgesproken verplichting uit te komen.

Dominant en oncollegiaal
In de ogen van de toezichthouders maakte Veenhof te weinig haast met de verkoop van de Amerikaanse activiteiten en het versterken van de positie in Europa. Bovendien zou hij een dominante en oncollegiale bemoeial zijn geweest die te dicht op de financiële huishouding zat.

De Wessanen-top schreef en passant ook de fraude bij American Beverage Corporation (ABC) indirect toe aan Veenhof. Deze aantijgingen zijn "op nogal wat punten feitelijk onjuist en in enkele gevallen zelfs uitgesproken onheus", luidde destijds Veenhof verweer.
Gerelateerde artikelen