VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe problemen kunnen Innoconcepts duur te staan komen

InnoConcepts dreigt meegesleurd te worden in de puinhopen van haar deelnemingen. Megalomane beslissingen van het voormalige management blijven het bedrijf achtervolgen.

Na de Chinese deelneming Cheng Meng die in april failliet ging, is het nu de beurt aan , een Brits coating- en reinigingsbedrijf.

Deze Engelse partner, waar voormalig InnoConcepts bestuurder Peter Teerlinck chairman is, staat op het punt om uitstel van betaling aan te vragen.

Pogingen om financiering aan te trekken voor het aflossen van bestaande leningen en ter ondersteuning van de operationele activiteiten zijn tot nu toe niet succesvol geweest.

Een faillissement van Proventec zal Innoconcepts duur te staan komen. InnoConcepts zou onder normale omstandigheden eind deze maand 600 duizend pond rente moeten ontvangen van Proventec. Ook staat het Nederlandse bedrijf garant voor de terugbetaling van 15 miljoen pond aan converteerbare obligatiehouders Proventec en heeft het een vordering van vijf miljoen euro openstaan.

Het aandelenbelang van InnoConcepts (36,2 procent), gewaardeerd op 3,8 miljoen euro, wordt bij een surseance bovendien in waarde gedecimeerd.

Verschil
Er is wel een belangrijk verschil met de deconfiture van Cheng Meng. Deze zal weliswaar tot een impairmentlast (afwaardering op eigen vermogen) leiden van 33,8 miljoen, maar dat is geen kasgeld dat de onderneming uitstroomt. In het geval van Proventec kan het in het meest ongunstige geval echter zo zijn dat InnoConcepts op korte termijn 15 miljoen pond cash moet overmaken.

Aan het eind van 2009 had het bedrijf met dank een claimemissie van december 2009 19,5 miljoen euro in kas. Mocht InnoConcepts daadwerkelijk worden aangesproken voor de verstrekte garantie dan komt het in acute liquiditeitsnood. Het voormalige uitvinderbedrijf denkt echter dat herfinanciering nog altijd te realiseren is.

Teveel hooi
Hoe dan ook, deze nieuwe tegenvaller lijkt te bevestigen dat InnoConcepts de afgelopen jaren te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Tegelijkertijd heeft het onvoldoende controle uitgeoefend en zekerheden bedongen om de eigen financiele risico's af te dekken.Gerelateerde artikelen