VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB dagvaardt oud-bestuurders en -commissarissen van InnoConcepts in verband met misleidende publicaties in de jaren 2006 tot en met 2010. InnoConcepts verzweeg al die jaren hoe de onderneming werd leeg getrokken. Op korte termijn volgen stappen richting ING voor haar betrokkenheid bij de aandelenemissie in december 2009.

Oud-bestuurders en -commissarissen

Vandaag heeft de VEB de oud-bestuurders en -commissarissen van InnoConcepts gedagvaard. De VEB baseert haar vorderingen primair op de grove misleidingen in de jaarrekeningen en jaarverslagen over 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 en het halfjaarverslag 2009. Ook betrekt de VEB het prospectus uit december 2009 in haar vorderingen. Dit prospectus verscheen bij de aandelenemissie van december 2009 die diende als een laatste reddingspoging voor InnoConcepts. InnoConcepts haalde toen tientallen miljoenen uit de markt. Toch ging InnoConcepts een jaar later, in december 2010, failliet.

Vooral de twee oprichters treft blaam voor de gang van zaken. Zij misbruikten jarenlang hun formele - en informele posities binnen InnoConcepts om andere initiatieven te financieren. Dat InnoConcepts structureel een misleidende voorstelling van zaken gaf, wisten de heren heel goed. Een van hen beschreef zichzelf in een interne e-mail uit 2007 als "de minister van informatie onder Sadam Hussein wiens taak het was de wereld te vertellen hoe goed het ging en dat de overwinning elk moment kon plaatsvinden, terwijl achter hem in beeld de Amerikaanse tanks Bagdad binnenreden". De andere commissarissen en bestuurders hebben dat oogluikend toegestaan. Dit alles op een voor Nederlandse begrippen ongekende schaal.

Een belangrijke bron van informatie voor de VEB is het onderzoeksverslag van InnoConcepts-curator Louis Deterink, dat eind 2015 beschikbaar kwam. Deterink schikte zelf al eerder met de oud-bestuurders en -commissarissen, zo ook met accountant Deloitte, maar trof geen regeling voor de gedupeerde aandeelhouders.

 

ING en Deloitte

De VEB is nog steeds in gesprek met Deloitte. Deloitte heeft laten weten kritisch naar haar eigen rol te kijken.

De VEB richt haar pijlen ook op ING, de bank die de emissie in december 2009 begeleidde. ING had de problemen bij InnoConcepts namelijk moeten zien. Bovendien profiteerde zij van de emissie. Een groot deel van de opbrengst werd aangewend voor aflossing van de bankschuld.

 

Deelnemen aan de actie?

Deelname aan de actie is niet mogelijk voor nieuwe leden van de VEB.

Was u al vóór 8 september 2016 lid, dan kunt u zich nog registreren voor deelname aan de actie. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@veb.net. U moet wel aandeelhouder van InnoConcepts zijn geweest in de periode 1998 tot en met 16 december 2010.
Gerelateerde artikelen